Thể hội khi học bài giảng Pháp mới của Sư tônTác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org]

Sau khi bài “Giảng Pháp tại Pháp hội kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên Tân Đường Nhân [2021]” của Sư tôn được công bố, tôi đọc liền một mạch mấy lần, xem xong đã đả khai được nhiều nút thắt, cũng giải khai được nhiều điểm chưa thông trong tâm. Sau đây tôi viết ra một chút thể hội để cùng chia sẻ với các đồng tu. Có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ giúp.

Thể hội đầu tiên của tôi là, trong vũ trụ, bất kể là sự việc nào, sinh mệnh nào cũng đều có khởi đầu và kết thúc. Quá trình từ lúc bắt đầu đến kết thúc của thiên thể trong cựu vũ trụ chính là “thành, trụ, hoại, diệt”. Trong toàn bộ quá trình của vũ trụ, sinh mệnh chỉ có thể thuận theo quá trình của vũ trụ thì mới có thể tồn tại, nếu không thì sẽ bị trừng phạt. Quá trình “thành, trụ, hoại, diệt” cũng là thể hiện của Thiên lý, Thiên lý cũng là tùy theo sự thay đổi của các thời kỳ khác nhau trong vũ trụ mà biến đổi theo. Thiên lý của vũ trụ trong thời kỳ “thành” là khác với thiên lý của thời kỳ “trụ”, “hoại”, “diệt” cho đến cả Thiên lý của thời kỳ cuối cùng của “diệt”, biểu hiện về các phương diện cũng là sai biệt cực lớn, biểu hiện rõ rệt nhất chính là nhân tâm đã biến dị, đã bại hoại, không còn phân biệt được tốt-xấu thiện-ác, đạo đức đã xuống đến mức cực thấp rồi, không còn chuẩn tắc của con người. Đến trạng thái hiện nay, thế gian con người đã không còn là hoàn cảnh chân chính như của con người lúc ban đầu rồi. Tất cả đều bại hoại rồi, đây là thể hiện của thời kỳ cuối cùng của toàn bộ quá trình dẫn đến diệt vong của vũ trụ. Đây là tình trạng của “thành, trụ, hoại, diệt” của cựu vũ trụ.

Thể hội thứ hai là, đây là thời gian mà Sáng Thế Chủ đã tới nhân gian truyền Đại Pháp của vũ trụ – Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn, Sư tôn đích thân đến nhân gian Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Cùng với sự kiến lập của vũ trụ mới, đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chúng ta là lô sinh mệnh đầu tiên của vũ trụ mới được đích thân Sư tôn tuyển chọn, hơn nữa còn được Ngài thân truyền cứu độ. Chúng ta được theo Sư tôn Chính Pháp, tu luyện trong thời kỳ cuối cùng của cựu vũ trụ, đồng thời trợ Sư cứu độ chúng sinh, trợ Sư tuyển chọn những người tốt, còn có lương tri, thiện niệm của vũ trụ cũ để tiến nhập vào vũ trụ mới. Cũng là nói vũ trụ mới không phải được kiến lập dựa trên cơ sở của vũ trụ cũ, vũ trụ cũ đã đến bước cuối cùng của diệt, là phải đi đến diệt vong, đây là kết cục không thể thay đổi trong tiến trình của cựu vũ trụ, ai muốn cản trở sự diệt vong của nó chính là trái với Thiên lý thời nay của cựu vũ trụ, sẽ bị các vị Thần của cựu vũ trụ trừng phạt.

Vì vậy mặc dù cựu tổng thống Mỹ Donald Trump là một người tốt chính trực và truyền thống. Nhưng bất luận ông cố gắng như thế nào thì cũng không thể tái nhiệm, chính vì ông muốn cải biến trào lưu xã hội hiện tại, ông muốn khôi phục xã hội đã bại hoại này trở lại mức đạo đức truyền thống, mà sự bại hoại của xã hội là thuận theo sự bại hoại của vũ trụ mà tạo thành, đó là điều con người không thể xoay chuyển được. Con người làm sao có thể ngăn cản sự giải thể ở thời khắc cuối cùng của toàn thể vũ trụ được chứ? Vậy nên ông đã làm trái với Thiên lý ở thời kỳ này, nên các Thần bất hảo của cựu vũ trụ đã hạ bệ ông – người chiến thắng trong cuộc bầu cử xuống. Nếu như ông ấy tái nhiệm, thì sẽ không thể hiện ra thời kỳ cuối cùng của “diệt” và cũng sẽ không phải là trạng thái cựu vũ trụ đã đi đến bước cuối cùng. Bất cứ ai trong xã hội người thường còn chút lương tri, đạo đức đều không thể cứu vãn được xu thế trượt dốc, bại hoại của xã hội, bởi vì toàn bộ vũ trụ đều đã bại hoại, chính là sắp diệt vong rồi.

Thể hội thứ ba là, làm đệ tử Đại Pháp, chúng ta chỉ có đi theo sát Sư tôn, chiểu theo yêu cầu của Sư tôn mà làm, hàng ngày đều dùng Đại Pháp để tẩy sạch bản thân, đồng thời làm tốt ba việc, thì sẽ nhảy thoát ra khỏi cựu vũ trụ, mới có thể không bị ô nhiễm trong sự dơ bẩn của thế nhân. Vì sao học Pháp thì sẽ không bị ô nhiễm? Bởi vì Sư tôn đã mang bộ Đại Pháp vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn viên dung bất phá đến để cứu độ chúng sinh trong đại khung thiên thể, mà bộ Đại Pháp này là căn bản để sáng thế, kiến lập vũ trụ mới. Tất cả mọi thứ đều do Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn sáng tạo ra, bao gồm cả tư tưởng của chúng sinh các giới đều cần được Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn đồng hóa và quy chính, như thế mới có thể tiến vào vũ trụ mới. Vũ trụ mới như thế nào, thì chỉ đến khi đã tu luyện viên mãn dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp vũ trụ mới có thể thấy được, bất kể sinh mệnh nào của cựu vũ trụ đều không thể nhìn thấy, bởi vì vũ trụ mới không có bất kỳ quan hệ nào với cựu vũ trụ.

Thể hội thứ tư là, Sư tôn giảng: “Là người tu luyện, là kênh truyền thông do đệ tử Đại Pháp làm thì làm thế nào? Chúng ta không có nghĩa vụ ra uốn nắn dòng chảy xã hội này, vì vũ trụ này chính là bại hoại rồi, để nó ra đi thôi. Vũ trụ mới đang kiến lập, chỉ là từ nơi đây chọn ra người tốt tiến nhập sang vũ trụ mới.” (Giảng Pháp tại Pháp hội kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên Tân Đường Nhân [2021] – tạm dịch). Lý giải của tôi là, các đệ tử Đại Pháp hiện nay tu luyện trong hoàn cảnh bất hảo này, trợ Sư cứu độ chúng sinh, trợ Sư tìm kiếm cứu những người tốt trong xã hội loạn tượng này, giải thể tất cả nhân tố tà ác và sinh mệnh tà ác đang phá hoại sự đắc cứu của con người thế gian, giải thể nhân tố tối hậu của tà linh ác đảng Trung Cộng, làm tốt ba việc mà Sư tôn giao phó, không quản tới những việc không liên quan đến mình, sắp đặt cho chính vị trí của bản thân, minh xác thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trợ Sư cứu người.

Thể hội thứ năm là, bài giảng Pháp mới của Sư tôn khiến tôi càng thêm tin tưởng rằng con người trong xã hội thực sự đang trong quá trình tu luyện, khi tôi còn nhỏ đã từng nghe những bậc trưởng bối nói: “Con người sinh sống chính là một trường tu luyện!” Hôm nay học bài giảng Pháp mới của Sư tôn, khiến tôi bỗng nhiên hiểu ra, tỉnh ngộ ra. Sư tôn nói: “Kỳ thực con người trong xã hội chính là trong tu luyện; bấy giờ lúc đầu sáng thế là đã an bài như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên Tân Đường Nhân [2021] – tạm dịch).

Hôm nay, Sư tôn đã tiết lộ thiên cơ này cho chúng ta, đả khai nhiều nghi hoặc trong nội tâm của tôi, làm cho tôi càng thêm trân quí hoàn cảnh tu luyện mà Sư tôn khai sáng cấp cho chúng ta, càng thêm trân quý loại phương thức tu luyện trong xã hội người thường không thoát ly khỏi thế tục này. Chỉ cần lấy Pháp làm chỉ đạo, còn về quản lý thì lỏng lẻo, tự giác tu luyện, đây chính là loại hình thức tu luyện mà tôi đã từng mong muốn. Tôi càng thêm cảm kích Sư tôn, với những vất vả mà Ngài đã phó xuất, với sự bảo hộ từ bi tỉ mỉ chu đáo của Ngài cho chúng ta, trên con đường tu luyện này, chúng ta hầu như không phải chịu khổ gì, đều là Sư tôn vì chúng ta mà đã gánh chịu, giúp chúng ta giải quyết công bằng tất cả những ân oán trong lịch sử, giúp chúng ta đời này mới có thể dễ dàng đắc Pháp tu luyện. Mỗi lần giảng Pháp, Sư tôn luôn khuyên bảo nhắc nhở chúng ta cần học Pháp cho nhiều, dù bận rộn, không có thời gian cũng cần học Pháp. Bởi vì chỉ có học Pháp, chúng ta mới có thể minh ngộ Pháp lý; mới có thể khi gặp mâu thuẫn đều hướng nội tìm bản thân, thoát ra khỏi cái tự tư của mình, tu thành chính Giác chính Pháp vô tư vô ngã; mới có thể khi gặp sự việc gì đều nghĩ đến người khác, gặp bất kỳ sự việc gì đều phải chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm; mới có thể dần dần tống khứ các chủng tâm chấp trước và những tư tưởng bất hảo của bản thân; mới có thể khi gặp bất kỳ phiền phức nào đều dùng chính niệm để đối đãi. Chỉ khi bản thân làm không tốt thì mới bị cựu thế lực lợi dụng can nhiễu phá hoại.

Thể ngộ thứ sáu là, Sư tôn nói: “Con đường còn dài, tương lai thì điều chư vị làm sẽ còn to lớn hơn nữa, nhất định thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên Tân Đường Nhân [2021] – tạm dịch).

Theo lý giải của tôi, làm người tu luyện chân chính thì không thể chấp trước vào thời gian, không cần nghĩ điều gì hết, cần làm tốt và thiết thực những việc bản thân mình cần làm, mọi thứ trong tương lai đều ở trong đó, những thứ Sư tôn an bài cho chúng ta đều là tốt nhất. Tôi ngộ ra, là đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp, chúng ta là lô đệ tử đầu tiên trong quá trình Sư tôn khai sáng vũ trụ mới, cần theo sát Sư tôn trong tiến trình Chính Pháp, đồng hóa với Đại Pháp và hoàn thành tốt sứ mệnh cứu người, chúng ta sẽ trở thành người chủ tể ở các tầng thứ khác nhau của bản thân trong của vũ trụ mới! Nếu làm không tốt, thì tất cả sẽ là uổng phí. Vì vậy, cần phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thực sự đạt đến tiêu chuẩn, không phụ lòng khổ tâm cứu độ của Sư tôn!

Một chút thể hội hiện tại, kính mong các đồng tu từ bi chỉ ra thiếu sót.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/267915Ngày đăng: 16-06-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.