Sư tôn dẫn dắt chúng ta đi trên con đường người trở thành ThầnTác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org]

Con người luôn hướng tới Thần. Trong hàng nghìn năm qua, việc người trở thành Thần luôn là mong ước mà con người mong muốn truy cầu đạt được. Thần rốt cuộc là gì thì trong tâm của con người vẫn luôn là khái niệm mơ hồ, trong ấn tượng của con người, khái niệm về Thần cũng chỉ giới hạn về thần thông, thần thoại, thần ngôn, thần tích, bởi vì Thần là không cho phép con người được biết.

Trong thời kỳ đặc thù hiện nay, chúng ta đã gặp được Đại Pháp thực sự có thể giúp con người trở thành Thần, Sáng Thế Chủ đích thân xuống nhân gian để truyền Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, biểu hiện tại thế gian chính là Pháp Luân Đại Pháp.

Sư Tôn đã giảng trong “Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore [1996] – Giảng Pháp tại các nơi I”:

“Kỳ thực tôi không chỉ là truyền Pháp, tôi cũng đã làm một sự việc mà xưa nay chưa có ai từng làm, tôi thực sự đã lưu lại cho con người một chiếc thang lên trời. Chư vị chỉ cần tuân theo bộ Đại Pháp này mà tu luyện, đảm bảo chư vị sẽ viên mãn.”

Thế gian con người là một không gian mê, con người đều trong mê mà truy cầu cuộc sống hạnh phúc, vì lợi ích mà dốc tận trí lực, không từ thủ đoạn nào, vì lợi ích của mình mà hại người khác, không giữ thành tín, làm tổn thương lẫn nhau, cuối cùng con người đều phải chịu nhận ác nghiệp do một đời mình tạo ra. Đáng buồn hơn là con người đời đời kiếp kiếp bị cuốn vào vòng tuần hoàn ác tính này mà không biết rằng bản thân đã rơi vào trong trầm luân. Nếu không gặp Đại Pháp thì con người vĩnh viễn sẽ không biết mục đích thật sự sinh mệnh đến thế gian để làm gì.

Sư tôn nói:

“Các sinh mệnh rất phức tạp. Thực ra ‘nhân thành Thần’ ấy tôi đã thực hiện qua thực tế rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003 – Giảng Pháp tại các nơi II)

Sư tôn đã truyền cấp Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn cho con người thế gian, từ căn bản đã thay đổi phương thức tu luyện trong quá khứ, thứ được Sư tôn độ là chủ nguyên thần của con người, để chính bản thân con người đắc Pháp được đắc cứu tu thành Thần. Hơn nữa là từ căn bản mà cải biến con người, tu luyện Đại Pháp yêu cầu các đệ tử khi gặp phải bất kỳ mâu thuẫn nào, bị tổn hại lớn đến đâu, đều cần phải tìm vấn đề ở tự mình, nó thay đổi đặc tính vị kỷ vị tư của sinh mệnh trong vũ trụ cũ, khiến cho đệ tử Đại Pháp tu thành chính Pháp chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Lần này, con người thực sự có thể tu thành Thần.

Đời này tôi may mắn được trở thành đệ tử Đại Pháp tu luyện trong Đại Pháp, hơn nữa có thể đồng tại cùng Sư tôn, có thể được Sư tôn đích thân truyền độ, trong thời kỳ Sư tôn chính Pháp được trở thành đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, đây là cơ duyên mà các chúng Thần trong vũ trụ đều mơ ước, chúng ta tại thế gian con người, đời này đã đắc được Pháp này, vậy tại sao lại không trân quý hơn nữa!

Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức tính mệnh song tu, là Phật Pháp tối cao – là Đại Pháp của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn biểu hiện tại nhân gian. Sáng thế chủ từ bi với con người, vì để cứu vãn chúng Thần và chúng sinh của vũ trụ, mà hồng truyền Đại Pháp tại thế gian con người, đích thân chỉ dạy, chăm sóc người tu luyện bước trên con đường của Thần, đệ tử Đại Pháp chỉ cần chiểu theo Đại Pháp mà tu luyện, thì có thể viên mãn tại các cảnh giới cao khác nhau, là có thể thành Thần.

Do hiểu biết có hạn, mong các đồng tu từ bi chỉ ra chỗ thiếu sót.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/267350Ngày đăng: 31-05-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.