Bàn về an bài của ThầnThanh Trúc

[ChanhKien.org]

Ở cuộc đọ sức chính tà trong bầu cử tổng thống Mỹ lần này, có một số đồng tu có nhận thức thế này: tất cả những việc xuất hiện ở nhân loại đều là Thần đã sớm an bài, vì vậy làm đệ tử Đại Pháp mà nói, cần thuận theo an bài của Thần, không nên can thiệp, chỉ cần làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu là được rồi.

Chính bởi vì nhận thức này, dẫn đến một số đồng tu không quan tâm đến cuộc bầu cử tại Mỹ, cho rằng đó là sự việc trong người thường, không liên quan đến đệ tử Đại Pháp. Nếu đệ tử Đại Pháp tham gia việc này, sẽ xuất hiện hai vấn đề cần suy nghĩ: một là, đó có phải là tham gia chính trị không? Hai là, như vậy có can nhiễu đến an bài của Thần không? Đối với vấn đề này, tôi xin chia sẻ một chút nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng với Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Về tính trọng yếu của cuộc bầu cử tại Mỹ lần này và việc đệ tử Đại Pháp có phải tham gia chính trị không, gần đây các đồng tu chia sẻ trên mạng rất nhiều, chia sẻ đều rất thấu đáo, nên ở đây tôi sẽ không nói lại. Hôm nay chủ yếu muốn thảo luận về vấn đề an bài của Thần.

Tôi cũng cho rằng thế gian con người là một vở kịch mà Thần đã sớm sắp đặt xong, thế nhân trong vở kịch lớn này diễn những vai diễn khác nhau, họ chính là diễn viên và cũng là khán giả. Từ trong các dự ngôn tự cổ chí kim, chúng ta đều có thể chứng thực được điều này. Như vậy làm đệ tử Đại Pháp, chúng ta tuyệt đối không thể lẫn lộn với người thường, chúng ta có Sư phụ, chúng ta đang đi trên con đường mà Sư phụ an bài. Nhận thức của chúng ta cũng không thể là nhận thức trong cảnh giới người thường, bởi vì chúng ta có Pháp, Đại Pháp của Sư phụ đã sớm dạy chúng ta điều này.

Vậy thì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này chẳng phải đã được Thần an bài xong rồi sao? Điêu này là đương nhiên. Nhưng an bài này không phải là an bài của Sư phụ, cũng không phải là những điều mà Sư phụ cần, mà là an bài của những Thần của cựu thế lực. Chúng ta từ trong Pháp mà Sư phụ giảng có thể biết được: Cựu thế lực vì để đạt được mục đích vị tư vị ngã của chúng, chúng đã dùng hai lần địa cầu để an bài tất cả, thời gian dài như vậy, an bài tinh vi tỉ mỉ như vậy, đây là điều chưa từng có trong lịch sử vũ trụ.

Nhưng đây là an bài của vũ trụ cũ, cách xa yêu cầu đối với Chính Pháp của Sư phụ. Chúng ta từ những dự ngôn cổ kim trong và ngoài nước có thể thấy được những dự ngôn này đều đồng thời giảng rằng nhân loại đến thời điểm này sẽ xuất hiện những cảnh tượng rất đáng sợ. Chúng ta hãy xem dự ngôn của Lưu Bá Ôn đời nhà Minh. Lưu Bá Ôn trong dự ngôn của ông nói rằng: ”Người nghèo một vạn lưu một ngàn, người giàu một vạn lưu hai ba.”

“Nhất sầu thiên hạ loạn phân phân, nhị sầu đông tây ngạ tử nhân, Tam sầu hồ nghiễm tao đại nạn, tứ sầu các tỉnh khởi lang yên, Ngũ sầu nhân dân bất an nhiên, lục sầu cửu đông thập nguyệt gian, Thất sầu hữu phạn vô nhân thực, bát sầu hữu y vô nhân xuyên, Cửu sầu thi cốt vô nhân kiểm, thập sầu nan quá trư thử niên”

(Tạm dịch:

“Gặp phải kiếp này chưa phải hết, vẫn còn mười nỗi lo ở trước mặt,

Nỗi lo thứ nhất là thiên hạ loạn khắp nơi, nỗi lo thứ hai là khắp Đông Tây người đói chết,

Nỗi lo thứ ba là hồ rộng gặp đại nạn, nỗi lo thứ tư là các tỉnh có giặc giã,

Nỗi lo thứ năm là nhân dân không yên ổn, nỗi lo thứ sáu là thời gian giữa tháng Chín và tháng Mười mùa Đông,

Nỗi lo thứ bảy là có cơm không có người ăn, nỗi lo thứ tám là có áo không có người mặc,

Nỗi lo thứ chín là thi thể không người liệm, nỗi lo thứ mười là khó qua năm năm Hợi Tý)

Dự ngôn này chính là miêu tả chân thực an bài của những thần của cựu thế lực.

Nhưng chúng ta đều biết, Sư phụ chính là đến để Chính Pháp cứu độ thế nhân, mà đệ tử Đại Pháp đến thế gian là để trợ Sư Chính Pháp, cứu người. Nếu để an bài của cựu thế lực được thực hiện, như vậy sứ mệnh cứu người của chúng ta làm sao có thể hoàn thành? Vì vậy cuộc bầu cử ở Mỹ lần này, trên bề mặt là việc tranh cử chức tổng thống, nhưng thực chất chính là cuộc đọ sức chính tà, là tranh giành giữa việc cứu người và hủy đi con người. Đệ tử Đại Pháp chính là vai chính trong cuộc tranh đoạt lớn này!

Mọi người thử nghĩ xem, nếu những thế lực cánh tả ở Mỹ giành được chính quyền, như vậy ở nước Mỹ và trên toàn thế giới sẽ có rất nhiều người không minh bạch chân tướng sẽ đi sang phía thế lực cánh tả tà ác. Những người này sẽ thuộc về đứng cùng bên với tà ác, như thế những sinh mệnh này làm thế nào có thể được đắc cứu? Nhưng xoay trở lại mà nói, nếu đệ tử Đại Pháp có thể phát huy thần thông mà Sư phụ cấp cho chúng ta, bài trừ những an bài này của cựu thế lực, thanh trừ những tà ác và những nhân tố tà ác ở không gian khác cản trở Trump tái đắc cử, phát huy tác dụng to lớn của các phương tiện truyền thông của chúng ta, dẫn khởi tín tâm và chính niệm của thế nhân, ủng hộ Trump, duy hộ chính nghĩa, dân chủ, pháp chế, như vậy mới có thể có càng nhiều thế nhân được đắc cứu.

Nếu chúng ta làm như vậy, đó chẳng phải là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh sao? Chẳng phải là hoàn thành sứ mệnh thần thánh của chúng ta sao? Chúng ta không thể trông chờ một người nào đó làm việc này cho chúng ta, vừa đúng là chúng ta dùng việc này để làm vai chính, phát huy tác dụng của đệ tử Đại Pháp.

Chúng ta không nên nghi ngờ năng lực của bản thân, các đệ tử Đại Pháp đã sắp viên mãn, là những đồ đệ Đại Pháp sắp trở thành những Phật, Đạo, Thần, lại có thêm sự gia trì của Sư phụ, còn có việc gì chúng ta không thể làm được chứ?

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/263452Ngày đăng: 25-11-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.