Thần Vận tại Châu Âu: 2011 (Video)[Chanhkien.org]

Thần Vận tại Châu Âu 2011, người Tây và người Hoa cùng ca ngợi xúc động: “Đẹp quá!”

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9488Ngày đăng: 05-12-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.