Thần Vận tại Bắc Mỹ: Canada 2011 (Video)[Chanhkien.org]

Thần Vận tại Bắc Mỹ, Canada 2011: thuần Chân, thuần Thiện, thuần Mỹ, được nhận thức là kỳ quan nghệ thuật chân chính.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9601Ngày đăng: 04-12-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.