Hội họa Trung Quốc: “Tán Thần Vận”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo

[Chanhkien.org]

ShenYunAppreciation1

ShenYunAppreciation2

ShenYunAppreciation3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111139Ngày đăng: 28-08-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.