Vườn thơ Chánh Kiến: Vĩnh hằng—Thần VậnTác giả: Tân Sinh, Pháp Vinh

[Chanhkien.org]

Vĩnh hằng

Tác giả: Tân Sinh

Tình cừu ái hận tạc dạ mộng,
Công danh lợi lộc nhạn quá thanh.
Thạch lạn hải khô chung hữu nhật,
Nhân gian hà xứ mịch vĩnh hằng?
Pháp Chủ cứu thế chính đại khung,
Hồi quy thiên quốc cơ duyên thành.
Đế vương kham tiện pháp tử phúc,
Tu hướng đan lô cầu trường sinh.

Tạm dịch:

Vĩnh hằng

Tình yêu thù hận qua như mộng,
Công danh lợi lộc tiếng nhạn thanh.
Đá vỡ biển khô ngày chưa hết,
Cõi người ở đâu kiếm vĩnh hằng?
Pháp Chủ cứu thế chính hoàn vũ,
Trở về thiên quốc cơ duyên thành.
Vua chúa cõi người tìm hạnh phúc,
Ước luyện kim đan cầu trường sinh.

*  *  *  *  *

Thần Vận

Tác giả: Pháp Vinh

Thần Vận chi tú dược điên phong,
Thần truyền văn hóa tái phục hưng.
Tầng tầng thương vũ hiển thiên quốc,
Ca vũ du dương mai liên thăng.
Tiên địch cầm hồ lương tri hoán,
La cổ cao kháng càn khôn thanh.
Thiên cổ sử quyển triển chân tướng,
Trọc thế thanh lưu nhuận chúng sinh.

Tạm dịch:

Thần Vận

Thần Vận thanh tú lên tuyệt đỉnh,
Văn hóa Thần truyền lại phục sinh.
Tầng tầng thương vũ hiển thiên quốc,
Ca múa du dương tiếng thần linh.
Sáo tiên cổ cầm lương tri tỉnh,
Chiêng trống ngân vang đất trời minh.
Lịch sử ngàn xưa hiển chân tướng,
Làn nước trong xanh tắm chúng sinh.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/8/17/76734.htmlNgày đăng: 17-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.