Nguyên lý 80/20: Ý nghĩa và nguồn gốc (Phần 6)Tác giả: Tiểu Nham

[Chanhkien.org]

5. Thí nghiệm về tinh thể nước của Tiến sĩ Masaru Emoto

Tiếp theo chúng ta lại nói về bằng chứng từ thí nghiệm tinh thể nước đối với nguyên lý 80/20. Thí nghiệm về tinh thể nước của Tiến sĩ Masaru Emoto đã từng được Chánh Kiến Net giới thiệu qua (Xem thêm: Thế giới khác trong một giọt nước: (Phần 1) Cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Masaru Emoto).

Từ thí nghiệm về tinh thể nước, Tiến sĩ Masaru Emoto đã phát hiện thấy trong quần thể người, thường thì 80% quần thể có mục đích hoặc giá trị quan trung tính, tức là thiếu phương hướng, còn lại 20% quần thể có sẵn tính phương hướng rất mạnh. Có người có thể nói, Tiến sĩ Masaru Emoto chẳng phải đã phát hiện lại nguyên lý 80/20 hay sao? Chúng ta biết rằng, trong 20% quần thể người có tính phương hướng mạnh mà Tiến sĩ Emoto đề cập, thì một nửa trong số đó, tức 10% quần thể người có mục đích và giá trị quan chính diện, tức là người tốt, còn lại 10% có định hướng phụ diện, tức là người xấu. Kết luận của Tiến sĩ Masaru Emoto trong thí nghiệm về tinh thể nước là: 10% số người tốt này có thể chế ước 10% số người xấu, hơn nữa còn quyết định phương hướng của toàn bộ quần thể đi theo hướng chính diện. Đây mới là một phát hiện trọng yếu trong thí nghiệm về tinh thể nước—10% người tốt có thể quyết định phương hướng của toàn bộ chỉnh thể; chứ không phải là “Đạo cao một thước, ma cao một trượng“. Trước kia chúng ta đã nói về nguyên lý 80/20 từ góc độ đầu vào của tài nguyên vật chất hoặc là quần thể trung tính. Thế nhưng thí nghiệm về tinh thể nước của Tiến sĩ Masaru Emoto lại phát hiện nguyên lý 80/20 từ góc độ giá trị quan và lực lượng tinh thần. Chúng ta thấy điều này cũng có quan hệ lô-gíc với nguồn gốc “Pháp vương” của “quần thể tinh anh” như đã được đề cập trong phần trước.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/shan/x085.htmNgày đăng: 18-09-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.