Loạt bài: Nguyên lý 80/20: Ý nghĩa và nguồn gốcTác giả: Tiểu Nham

[Chanhkien.org]

 

Nguyên lý 80/20: Ý nghĩa và nguồn gốc (Phần 1)

Nguyên lý 80/20: Ý nghĩa và nguồn gốc (Phần 2)

Nguyên lý 80/20: Ý nghĩa và nguồn gốc (Phần 3)

Nguyên lý 80/20: Ý nghĩa và nguồn gốc (Phần 4)

Nguyên lý 80/20: Ý nghĩa và nguồn gốc (Phần 5)

Nguyên lý 80/20: Ý nghĩa và nguồn gốc (Phần 6)

Nguyên lý 80/20: Ý nghĩa và nguồn gốc (Phần 7)

Nguyên lý 80/20: Ý nghĩa và nguồn gốc (Phần 8)Ngày đăng: 08-03-2021

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org)