Một đôi lời: Kinh tế học[Chanhkien.org] Trường phái chiếm ưu thế trong tư tưởng kinh tế học hiện đại được thiết lập dựa trên sự ngụy biện. Vì “kinh tế học” là một khái niệm xuất hiện trong thời kỳ mạt pháp, nó căn bản dựa trên sự biến dị (cũng rất giống với “chính trị”).

Một trong những nguyên tắc chủ yếu nhất của kinh tế học hiện đại là ‘con người cơ bản là ích kỷ, quyết định kinh tế của họ dựa trên sự theo đuổi lợi ích cá nhân: họ sẽ làm bất cứ sự lựa chọn nào phục vụ tốt nhất cho lợi ích của chính họ.’

“Kinh tế học” bắt đầu bằng sự quan sát các xu hướng và khuôn mẫu phát triển trong xã hội, ở trong một thời kỳ mà thực ra, nhân tâm đã trở nên ngày càng suy đồi. Và rồi, các học thuyết như “quy luật kinh tế” sẽ xác định hành vi con người, và hạn chế con người.

Thực ra, nhân loại tương lai sẽ thật sự tốt bụng và vị tha. “Kinh tế học” có thể sẽ không tồn tại nữa, vì con người không hoàn toàn dựa trên tư lợi và truy cầu vật chất nữa; thay vào đó, họ dựa trên sự theo đuổi đạo đức để đạt tới các cảnh giới cao hơn.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/794Ngày đăng: 23-10-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.