Nhìn vào văn hóa Đảng: Ai là thiểu số?Tác giả: Âu Dương Phi

[Chanhkien.org] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã liên tục sử dụng một thứ “lý luận” nào đó để lừa dối nhân dân. Nó nói: “Lợi ích của thiểu số có thể phải bị hy sinh vì lợi ích của đa số”. Trên bề mặt, nó dường như rất hợp lý. Ít nhất thì có vẻ như nó có ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể gây tranh cãi về phương diện đạo đức.

Lấy ví dụ, liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhiều người Trung Quốc tin vào tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Họ nghĩ rằng sẽ không phải là vấn đề gì lớn nếu một nhóm thiểu số bị đàn áp và người dân nên nhìn vào lợi ích tổng thể. Do đó, họ thậm chí không muốn biết sự thật về cuộc bức hại. Họ thậm chí còn không nghĩ về nó và đã trở nên chai lì với nó. Thậm chí có cả một số người liên quan trực tiếp đến cuộc bức hại.

Có điều gì sai với lô-gic này: “Lợi ích của thiểu số có thể phải bị hy sinh vì lợi ích của đa số”. Để mệnh đề này đúng cần có ít nhất một điều kiện: phải có xung đột lợi ích giữa nhóm thiểu số và nhóm đa số. Nếu không có xung đột, mệnh đề này là sai và vô lý.

Tuyên truyền của ĐCSTQ đã mê hoặc người dân. Đây là một đặc tính của văn hóa Đảng, và điều chúng ta muốn nói ở đây là việc không công nhận quan hệ qua lại về lợi ích giữa nhóm thiểu số và nhóm đa số.

Thứ nhất, có xung đột thực sự giữa lợi ích của nhóm thiểu số và lợi ích của nhóm đa số?

Pháp Luân Công ủng hộ nguyên lý “Chân, Thiện và Nhẫn”. Không có xung đột giữa Pháp Luân Công và nhóm đa số. Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho quốc gia, cho xã hội và cho người khác. Khi các học viên Pháp Luân Công đứng lên phản đối cuộc bức hại, họ chỉ đơn giản cố gắng đứng lên vì quyền lợi của người dân Trung Quốc, được bảo đảm dưới Hiến pháp Trung Quốc. Họ cũng đang đấu tranh cho quyền của những người dân Trung Quốc bình thường. Do đó, không có xung đột giữa các học viên Pháp Luân Công và người bình thường. Do vậy điều kiện tiên quyết của lý luận là không tồn tại: vì lợi ích của đa số, phải hy sinh lợi ích của thiểu số.

Một số người nói: “Đảng Cộng sản sẽ bức hại những người khác nếu họ không bức hại Pháp Luân Công. Đó là tại sao có xung đột quyền lợi giữa học viên Pháp Luân Công và những người khác.” Cách lý luận này rõ ràng đã cho chúng ta thấy Đảng Cộng sản tà ác như thế nào.

Hãy nói về một người mẹ với 10 người con gái. Một trong những người con gái bị lạm dụng tình dục bởi người bố dượng hàng ngày. Nếu bạn nói: “Nếu người bố dượng độc ác này không lạm dụng người con gái đó, những người con gái khác sẽ bị nguy hiểm. Do vậy, đó là sự xung đột quyền lợi giữa người con gái này và những người con gái khác”. Bạn có thể tìm được người mẹ nào trên thế giới này nghĩ theo cách như vậy không?

Thứ hai, ai là thiểu số?

ĐCSTQ đã chia người dân ra làm nhóm thiểu số và nhóm đa số. Như tôi đã nói lúc trước, cả nhóm thiểu số và nhóm đa số đều chia sẻ một lợi ích chung. Họ đều là người một nhà. Họ là nhóm đa số nằm dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ. Đảng Cộng sản là nhóm thiểu số thực sự. Lợi ích của Đảng là khác với lợi ích của những người dân Trung Quốc khác. Nói cách khác, người mẹ, người con gái bị lạm dụng và những người con gái khác đều chia sẻ một lợi ích chung. Người mà có lợi ích khác chính là người bố dượng độc ác. Chỉ bằng cách ngăn chặn người bố dượng độc ác này, gia đình mới có được hòa bình. Cũng vì lý do ấy, chỉ khi tất cả người dân cùng đứng lên chấm dứt ĐCSTQ, Trung Quốc mới có hòa bình và người dân Trung Quốc mới có được một cuộc sống bình thường.

Do đó, điều mà ĐCSTQ gọi là lý luận “Lợi ích của thiểu số có thể phải bị hy sinh vì lợi ích của đa số” thực ra là “vì lợi ích của Đảng Cộng sản thiểu số, hãy hy sinh lợi ích của người dân Trung Quốc.”

Mẹ của một người bạn tôi đã đi từ Trung Quốc ra hải ngoại để viếng thăm con gái bà. Bà không hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Công lại muốn vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản. Đối với bà, con gái bà có một cuộc sống tốt ở hải ngoại. Bà không hiểu được cuộc bức hại có liên quan gì tới bà. Nhưng khi bà nghe nói về một bức thư ngỏ của một luật sư nhân quyền nổi tiếng tại Hoa Lục, và rằng bức thư nói lên sự thật rằng nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn tình dục, bà đã nhờ con gái bà đọc lá thư cho bà. Là một người mẹ, khi bà nghe nói về những ngược đãi tình dụng vô nhân tính mà xảy ra dưới sự thống trị tàn bạo của Đảng Cộng sản, tôi không nghĩ là bà sẽ đồng ý rằng lợi ích của nhóm thiểu số (các học viên Pháp Luân Công) nên bị hy sinh vì lợi ích của nhóm đa số. Đó là bởi vì hiện tại chính bà đang ở bên nhóm thiểu số.

Trên thực tế, tà giáo ĐCSTQ mới là “nhóm thiểu số” thực sự.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2006/2/12/35658.html
http://www.pureinsight.org/node/3829Ngày đăng: 25-12-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.