Phía đã tu luyện xongTác giả: Một đệ tử ở hải ngoại

[Chanhkien.org]  Mọi người đều có một bên đã tu luyện và bên kia thì chưa. Những người tu luyện cũng có những quan niệm như của người thường.

Bên chưa tu luyện thường thích những người có chức tước cao, thích những người xinh đẹp, giỏi, giàu có, có học lực, địa vị cao… Bên đã tu luyện thích gần giũ với những người thật sự lo lắng về chúng ta và tốt với chúng ta. Điều này cũng giải thích tại sao những vị Phật thường là ăn mày trước đây khi họ cứu độ chúng sanh. Dĩ nhiên, nó thật sự khó khăn để cứu độ con người, vì bên chưa tu của họ đặt họ vào vị trí không tốt. Và một người cần phải thật tốt với họ thì mới có thể thắng họ được.

Ngược lại, khi chúng ta muốn cứu độ chúng sinh, chúng ta có thể theo những chấp trước của họ và cộng lòng từ bi của chúng ta lên trên đó.

Tôi thấy rằng, trong số các đệ tử chúng ta, những người có thể tiếp xúc dễ dàng cũng là những người có lòng đại từ bi. Trong những trường hợp khi tôi cảm thấy rằng một đệ tử rất là từ bi và có người thì không có đủ từ bi, tôi cần phải chú tâm rằng chính tôi cũng phải tu luyện tốt hơn. Nếu, có một ngày, tôi có thể rất từ bi đối với người khác, tôi tin rằng điều này tốt hơn là yêu cầu người khác mở rộng lòng từ bi đối với tôi.

Khi giảng rỏ sự thật cho những người thường, cách nói năng lưu loát của chúng ta dễ làm cho phần giác ngộ của người khác thông cảm, dễ hiểu. Tuy nhiên, điều mà thật sự làm cho phần giác ngộ của họ cảm động chính là tâm của chúng ta thật sự quan tâm đến họ.

Sư phụ dạy rằng “Lòng từ bi có thể giải hoá Trời và Đất, mở cửa cho mùa xuân”Chỉ có lòng từ bi mới cứu độ được mọi người.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/10/20/48954.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5018Ngày đăng: 20-11-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.