Tranh của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp: “Chuyển Đại Pháp Luân”[Chanhkien.org] Bức tranh này diễn tả người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, đang đứng trước khán giả tại Pháp hội Washington D.C năm 2003. Theo những đệ tử có thiên nhãn được mở, thì Sư phụ Lý đang phát ra từng lớp, từng lớp Pháp Luân để ban phát những điều kỳ diệu cho hơn 5.000 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp hội. Mỗi đệ tử nhận được nhiều điều khác nhau dựa trên tình trạng cá nhân của họ. Thân hình của Sư phụ tại các tầng không gian khác rất cao lớn, không so sánh được. Sư phụ phát ra nhiều luồng năng lượng có màu đỏ, làm sáng rực cả phòng Pháp hội rộng lớn. Rất nhiều Pháp Luân lớn, nhỏ, đủ cỡ quay bên trong xương và các bộ phận nội tạng của tất cả các đệ tử tại Pháp hội. Cảnh tượng trông rất huyền diệu và thần thánh.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/12/21/30360.htmlNgày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.