Tranh của đệ tử Đại Pháp: “Kim cương bất động”Tranh Trung Quốc: “Kim Cương Bất Động” của Amy Lee (34in X 55in), 2004

[Chanhkien.org] Bức tranh Trung Quốc này cho thấy một người phụ nữ ngồi thiền bất động khi cảnh sát cố gắng bắt cô. Các thiên thần đang cố gắng ngăn cản những người cảnh sát. Người họa sĩ đã vẽ từ kinh nghiệm cá nhân của cô, người từng hứng chịu sự bạo lực của cuộc bức hại.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/12/12/30293.html


Ngày đăng: 01-01-2004