Khám phá phong thủy (3): Thầy phong thủy[ChanhKien.org]

Trong lịch sử, Trương Tam Phong được gọi là Thái cực tông sư, trong võ thuật, là Chân nhân tu luyện Đạo gia, đồng thời ông cũng là một bậc thầy phong thủy. Trong Thiên Kham dư – Thiên Khẩu Thiên – Trương Tam Phong toàn tập, Trương Tam Phong nói rằng: “Duy thiên phúc thiện ác, duy địa tải thiện ác, duy tiên sư vị thiên địa mai tàng thiện ác. Thiên vô tư phúc, địa vô tư tải, tiên sư vô tư ân. Nhân hữu tư dục, tắc kiến lý bất minh. Địa lý giả, thiên lý dã. Ký hữu thiên lý, tức vô nhân dục, cố thử đạo duy thông minh chính trực thánh nhân hiền sĩ nãi khắc ngôn chi”. Tạm dịch: “Chỉ có Trời che phủ thiện ác, chỉ có Đất mang tải thiện ác, chỉ có Tiên sư (các vị Thần Tiên) vì trời đất mà chôn giấu thiện ác. Thiên không che phủ vì cái tư, Địa không mang tải vì cái tư, các vị Tiên sư không có cái ân tư tình dành riêng cho ai, con người vì có dục vọng riêng tư của bản thân, thì thấy đạo lý mà không thể minh bạch. Lý của đất, cũng là lý của trời vậy. Vừa có thiên lý, vừa không có dục vọng con người, vì cớ đó mà Đạo duy chỉ có các bậc thánh nhân hiền sĩ thông minh chính trực mới có thể nói đến”. Do vậy mà có thể biết tác dụng của các thầy phong thủy là thế thiên hành đạo, là có yêu cầu nghiêm khắc về tâm tính, khiến cho Đại Đạo Trương Tam Phong cũng phải kính trọng họ ba phần, và gọi họ là “Tiên sư” (bậc thầy bất tử).

Những thầy phong thủy tất phải được sư phụ chân truyền, đắc được năng lực thần thông, bổ sung thêm năng lực quan sát đối với “hình (thế)”. Tại Trung Quốc cổ đại có những thầy phong thủy sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định, nhục thân của họ đều sẽ phát sinh những biến hóa rất lớn. Những cao nhân đó không ngại gì lạnh nóng, mùa hè nóng nực không đổ mồ hôi, mùa đông mặc một bộ y phục cũng không cảm thấy lạnh, một số người còn có thể bay, mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy; còn có những người có thể trực tiếp tiến nhập vào không gian khác, cho nên có người đang ở trước mắt người kia “soạt” một cái liền biến mất. Các thầy phong thủy thường hành tẩu ở những vùng ngoại ô nông thôn hay rừng núi, một bước chân có thể dài đến mấy trăm mét, ở nơi rừng núi bay qua bay lại, trong Thi Kinh: Đại nhã – Công Lưu các cụm từ như “trắc cương”, “giáng nguyên ”, “thệ thuỷ”, “quan kinh” (xin xem “Khám phá phong thủy – Thiển đàm về phong thủy“) đều có miêu tả lại những việc này, vì vậy một số người gọi thầy phong thủy là “Địa tiên” .

Trong dân gian, người ta cho rằng thầy phong thủy chính là người xem hiểu phong thủy, được xưng gọi là âm dương tiên sinh hay phong thủy tiên sinh. Từ xưa đến nay, có rất nhiều thuật sĩ giang hồ học được một chút vỏ ngoài của phong thủy rồi giả mạo danh nghĩa của phong thủy để kiếm sống trong xã hội. Thầy phong thủy và các giang hồ thuật sĩ là có sự khác biệt rõ rệt. Thuật sĩ giang hồ không tu luyện, họ chẳng qua là so với người bình thường có hiểu biết hơn về các phương pháp xảo thuật, kỹ thuật mà thôi, họ xem đất về cơ bản là xem “hình (thế)”, căn cứ vào các đúc kết kinh nghiệm phong thủy của tiền nhân mà dẫn dắt, và lấy những thuật loại này làm thủ đoạn mưu sinh. Họ chủ yếu là đại khái lựa chọn địa điểm, xem thời gian thích hợp một chút cho bách tính phổ thông.

Tuy rằng trình độ giữa các thuật sĩ giang hồ và thầy phong thủy có một khoảng cách sai biệt rất lớn, nhưng tự cổ đến nay, trong xã hội Trung Quốc vẫn luôn tồn tại các thuật sĩ giang hồ. Vì sao vậy? Người ta được phân chia thành các giai tầng, bách tính phổ thông có căn cơ nông cạn, thì năng lực của những thuật sĩ kia là cũng đủ dùng rồi. Trong tình huống bình thường, trong vòng một trăm dặm, tất có dị nhân, có thể biết phong thủy, hoặc hiểu Dịch lý, biết toán quái (xem bói), xem bát nước, v.v., năng lực lớn nhỏ khác nhau; các thuật sĩ tuy không hiểu rõ đạo lý nhưng cũng có trợ giúp thầy phong thủy chân truyền tuyên dương tích đức hành thiện, cho mọi người biết đạo lý cần thuận theo thiên thời địa lợi, mấy đời người tích phúc mới có thể đắc được một chỗ địa huyệt tốt để tạo phúc cho hậu nhân v.v., tất cả những điều trên đây đều là khởi được tác dụng chính diện tích cực nhất định đối với việc duy hộ đạo đức xã hội.

Bởi vì toàn bộ tiêu chuẩn đạo đức thời cổ đại là tuân theo quy tắc của các thánh hiền, mọi người đều có xu hướng tích đức, hoặc chí ít là phải thủ đức, vì vậy, một số thuật sĩ giang hồ tuy không có sư phụ truyền thụ và dẫn dắt nhưng vẫn có thói quen tĩnh tâm điều tức, nhắm mắt đả tọa, đối với bản thân họ là có chỗ tốt. Nếu như thực sự thành tâm, còn có thể cảm động trời xanh, khiến các vị sư phụ chân chính điểm hóa và truyền đạo cho họ. Chẳng qua là cũng có những thuật sĩ giang hồ cầu danh cầu lợi mà có cáo chồn quỷ rắn thao túng sau lưng, đặc biệt là có rất nhiều giang hồ thuật sĩ hiện đại xem phong thủy, toán mệnh (xem bói vận mệnh) lại càng là như vậy, họ chắc chắn không phải đều vì có suy nghĩ muốn có năng lực này của cáo chồn quỷ rắn, mà là vì coi trọng tiền bạc, xem nhẹ đức hạnh mà chiêu mời chúng đến, thật đáng bi thương.

Một số người đã liễu giải được những tác dụng của việc xem phong thủy thời cổ đại, bởi vì phong thủy trong quần chúng xã hội đã bị thất truyền nhiều năm, cho nên cũng không minh bạch được đạo lý, thường tìm đến một số thuật sĩ giang hồ có danh nghĩa là thầy phong thủy nhờ giúp bản thân xem này xem kia, nhưng thường là sẽ bị lừa gạt. Có những người đi giang hồ thậm chí còn niêm yết giá, chỗ nào chỗ nào bao nhiêu tiền, từ mấy vạn đồng đến mấy trăm vạn đồng đều có, đây chẳng phải là lấy cả “Thần thổ địa” đem bán hay sao? Như thế có thể nhìn được chỗ chân thật không?

Trương Tam Phong từng nói: “Kim nhữ thế nhân vọng đàm phong thuỷ, mạo độc sơn linh, cử thân hài dĩ cầu phúc lộc, đối thời sư dĩ luận ương tường, hoặc đại sưu cầu, hoặc tự tầm mịch, trám nhân hoá tài, yếu nhân khoa hảo, như thử nhân tâm, an tri thiên lý? Thập cá kham dư cửu cá cùng, hà túc quái dã!”; tạm dịch: “Người đời nay lớn miệng đàm luận về phong thủy, báng bổ Thần núi, dùng hài cốt của người thân để cầu lấy phúc lộc, tranh tài cao thấp trong quần thể những thầy phong thủy, không những truy cầu nơi phong thủy tốt cho người thân, mà còn tìm điều tốt cho mình, tranh giành tiền tài của người khác, rồi lại muốn được người khác tâng bốc ca ngợi, nhân tâm như vậy, làm sao biết được thiên lý? Mười người xem phong thủy thì chín kẻ khốn cùng! Chuyện này không kỳ lạ sao!” Một bậc thanh tịnh Chân nhân như Trương Tam Phong, có thể dùng những lời như thế mà phê bình, đủ để thấy sự coi thường của ông đối với những loại khi thế đạo danh (lừa đảo thế nhân, trộm cắp danh tiếng) này, những loại hành vi lừa người lấy tiền tài.

Đẳng cấp của huyệt mộ là có liên quan đến đạo đức, có thể điểm trúng huyệt tốt hay không, điểm vào huyệt mộ như thế nào, thì đều có quan hệ mật thiết với đức hạnh của thầy phong thủy, nếu không có đạo hạnh cao như vậy thì làm không nổi những sự việc thực chất. Rất nhiều thuật sĩ giang hồ lợi dụng vỏ ngoài của thuật phong thủy cũng trà trộn vào hàng ngũ của thầy phong thủy để lừa đảo. Họ có thể lừa được tiền, kỳ thực là họ đã dùi vào chỗ sơ hở của những người ăn xổi ở thì, muốn thành công nhanh chóng. Người cầu thầy phong thủy đều hy vọng nhận được sự trợ giúp của phong thủy mà làm đại quan phát đại tài, thậm chí nguyện ý trả rất nhiều tiền để tìm một vị trí đất tốt, kỳ thực bất quá cũng chỉ là leo cây tìm cá mà thôi. Tự cổ đến nay, sự hưng thịnh của một người hay một gia tộc đều do phúc đức tạo nên, rất nhiều trong số đó còn có liên quan đến việc tổ tiên tích phúc đức mà tạo nên, không phải nhất thời cầu mà được, là một loại quy luật vận hành tự nhiên của thiên địa. Kẻ không phúc đức thì cho dù được chỗ đất tốt cũng sẽ bị ông trời phá bỏ.

Những kẻ lấy tiền mua đất bằng, phần nhiều là kẻ giàu có hoặc quan chức cấp cao, hiện nay tham nhũng đã thành phong trào, đạo đức tiêu vong, trong những người giàu có một số là phát tài bất chính, đầu cơ tích trữ, chà đạp lên luật pháp, bắt nạt kẻ thiện lương. Với người không có chính niệm và thiện niệm làm sao có thể để họ đắc được chỗ đất tốt đây? Còn có một thiên lý, rằng người có phúc đức cho dù được chỗ đất tốt mà hậu nhân của họ nếu nguy hại cho thế gian thì chỗ đất tốt đó cũng sẽ bị phá bỏ trước khi có vận may cuối cùng. Cho nên hiện tại những chỗ đất mua từ các thuật sĩ giang hồ như vậy thì phần nhiều đều là đất bị phá hỏng rồi, sẽ rất nhanh chóng tiêu hao hết chỗ phúc phận tích lũy được, sẽ rơi vào cục diện người và tiền đều không còn.

Các thầy phong thủy chân chính là thiện tâm giúp người, không kể danh lợi, không cầu tiền tài, họ dựa theo thiên mệnh mà hành sự, những địa điểm mà họ chọn được thông thường là có quan hệ rất lớn với sự hưng suy của triều đại, sự biến thiên của lịch sử, vì vậy thường không phải là chọn một mảnh đất, mà là mở ra một bố cục. Bởi vì là người đắc Đạo, trên thân có năng lượng cho nên có năng lực “định (ấn định)” sự việc, mà các thuật sĩ giang hồ tất làm không nổi. Đương nhiên, loại “định” này cũng là căn cứ vào nhiều nhân tố bao gồm biến hóa của thiên tượng và phúc đức để mà tổng hợp xem xét.

Có những người thế gian không tin phong thủy, họ thường rất hay dùng những cách nói thoái thác kiểu như: “Phong thủy nếu đã lợi hại như vậy, vậy vì sao các thầy phong thủy vẫn bần cùng khốn khổ, không có mấy người gia thế phát tài?” Những người có cách nghĩ như vậy trong chúng ta, kỳ thực chính là không biết được chân tướng mà thôi. Trong những thầy phong thủy có tên tuổi trong làng phong thủy, rất nhiều người trong số họ là đời sau trong gia tộc đã được phú quý hưng vượng, thậm chí là trị vì thiên hạ, ví dụ như dòng họ Cơ triều đại nhà Chu, qua các thời đại đều có người là những cao nhân tinh thông thuật loại. Trong bao nhiêu năm trước đây thì chính họ là những người đã đặt bố cục phong thủy, đã đặt định cơ nghiệp 800 năm nhà Chu sau này. Đương nhiên, có thể làm điều này cũng đều là nhận lãnh thiên mệnh, gia tộc đó cũng là được thượng thiên công nhận và tuyển định rồi.

Nhân loại chúng ta là một bộ phận trong hệ thống sinh thái tuần hoàn ở địa cầu, là một tế bào của đại tự nhiên. Mà Trái Đất lại là một lạp tử tinh cầu trong hệ Mặt Trời, hệ Mặt Trời lại là một bộ phận tổ thành của hệ Ngân Hà, có thể nói là một lạp tử của hệ Ngân Hà, mà hệ Ngân Hà lại là một bộ phận trong các thiên hà trong vũ trụ, cho nên có thể nói Trái Đất là một tế bào trong sự vận hành của quần thể các hành tinh. Điều này cũng rất tương tự với di truyền học trong sinh vật học hiện đại: mỗi tiểu tế bào trong cơ thể con người đều bao hàm toàn bộ tín tức thân thể, mỗi tế bào đều có tính đối ứng một một với toàn bộ thân thể. Cho nên căn cứ theo quan hệ này, có thể từ nhỏ mà thấy lớn, và có thể từ cục bộ mà biết được tổng thể vậy.

Ví dụ, một thầy phong thủy, vì tu luyện có Đạo cho nên nhục thể của ông ấy có chu thiên mạch lạc, có năng lượng lưu chuyển; Trái Đất cũng như thân thể, cũng có mạch lạc gọi là long mạch, cũng có năng lượng vận chuyển, tương tự như vậy, các thiên hà trong vũ trụ cũng có chu thiên mạch lạc, cũng có năng lượng vận chuyển. Loại chu thiên mạch lạc này không chỉ có một loại mà có rất nhiều. Chúng ta biết rằng các hành tinh trong hệ Mặt Trời quay xung quanh Mặt Trời rất có quy luật, mà hệ Mặt Trời cũng là đang chiểu theo quy luật vốn có mà chuyển động, hệ Ngân Hà cũng đang vận chuyển. Sự biến đổi và vận hành giữa các hành tinh và thiên hà cho đến một số khí tượng đặc biệt nào đó được các nhà khoa học phát hiện ra là rất tinh vi, Newton cho rằng chỉ có Thượng đế mới có thể tạo ra những thứ này. Ở Trung Quốc cổ đại người ta gọi loại hoạt động tổng thể này là “thiên tượng” biến hóa và những chủng biến hóa này đại biểu cho thiên ý. Nếu như nói có Thượng đế, có Thần và có các sinh mệnh cao cấp, thì điều này đúng là có thể đại biểu cho ý tứ của họ.

Vào những thời điểm khác nhau, các thiên hà trong vũ trụ sẽ sản sinh ra những thay đổi vận chuyển khác nhau, đại biểu cho thiên ý khác nhau. Mà thiên ý trong những không gian khác nhau là cần những vận chuyển dẫn động khác nhau. Lấy một ví dụ, thiên tượng biến hóa đến thời khắc cần cải triều hoán đại, thì ở bên dưới một gia tộc hoặc một người nào đó đã tích đức hành thiện, phúc đức sâu dày sẽ trở thành hoàng đế, khi đó có thầy phong thủy có thể câu thông với thiên địa, lãnh nhận Pháp chỉ mà tìm ra gia tộc này, rồi lại vì gia tộc ấy mà đi tứ xứ tìm kiếm long mạch và huyệt vị, và để cho tổ tiên của họ được an táng trên các chân huyệt. “Nhân” và “Địa” tương hợp, đối ứng với “Thiên”, thiên thượng sẽ an bài Thiên Thần (hoặc những người tu luyện đã tích lũy uy đức cự đại) chuyển sinh vào gia tộc này và sau đó trở thành hoàng đế, tam tài hợp nhất như vậy, là để đảm bảo thiên ý được thành công.

Trên thực tế, chúng tôi đã phát hiện ra rằng gia tộc như vậy có thể được tuyển chọn thì rất nhiều tổ tiên của họ đều có người tu luyện, mà hơn nữa còn thành công trong tu luyện (đắc Đạo), rất nhiều người trong số họ cuối cùng còn thông hiểu phong thủy, có thể dùng công năng hoặc thần thông mà tìm được huyệt vị.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154818Ngày đăng: 28-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.