Xem “Hương Cảng” (香港) luận thiên số



Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[Chanhkien.org]

Hai chữ Hương Cảng (香港) có thể tách thành: 八千日、 二一、 共巳。

Tính từ ngày 01-07-1997 sau khi Hồng Kông được trao trả lại cho chính quyền Trung Quốc cho đến ngày 16-06-2019 vừa qua khi hơn hai triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình phản đối dự luật dẫn độ, thì vừa hay lại tròn một khoảng thời gian là 8021 ngày. (timeanddate.com)

Tỵ (巳) có hàm nghĩa chỉ sự đình chỉ, vì vậy cũng có dùng để chỉ sự sinh trưởng của thực vật khi đạt đến giới hạn cực hạn”(Wikipedia). Phiên âm trong tiếng Hán của chữ Tỵ (巳) là “sì”, đồng âm với chữ Tử (死) – “sǐ” – là chết chóc.

Cộng Tỵ (共巳) cũng tức là thời kỳ mà thế lực của Trung cộng thịnh hành ở Hồng Kông đã đi đến điểm cuối cùng rồi, nhất định nó sẽ trở nên suy bại. Hơn hai triệu người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình đã dùng hành động của mình mà chính thức tuyên cáo rằng: hình ảnh của Trung cộng trong lòng người dân Hồng Kông đã hoàn toàn đổ vỡ, chính phủ thân cộng của Hương Cảng đã mất đi lòng dân. Hai chữ Hương Cảng (香港) vừa hay đã giải thích tận tường cho định số này của Trung cộng, không hề có một nét nào bị dư thừa, tuyên cáo này của người dân Hồng Kông là biểu hiện cụ thể của việc thế lực Trung cộng từ thời khắc này sẽ bước vào quá trình suy vong trên mảnh đất này.

Cộng Tỵ (共巳) có chăng chỉ dùng để chỉ sự suy vong của Trung cộng tại Hồng Kông hay còn có hàm ý ẩn tàng nào khác trong đó, phải chăng điều này muốn ám chỉ rằng chính từ thời điểm người dân Hồng Kông đứng lên kháng nghị thì danh tiếng của Trung cộng trong nước và trên trường quốc tế, cùng với bản thân thể chế của nó tất cả sẽ bước vào thời điểm suy tàn? Tại đây, người viết sẽ không bàn luận sâu thêm nữa, tất cả hãy nhìn cục diện đang diễn ra.

Xứ Thần Châu đại địa Trung Hoa, sở dĩ vì sao gọi là “Thần Châu” là bởi vì văn hóa Thần truyền được truyền ra trên vùng đất này đã khiến cho văn hóa Trung Hoa có chứa đầy những điều huyền mật, khiến cho nội hàm Hán tự vô cùng huyền diệu, có thể ẩn chứa thiên cơ trong đó. Khi thời cơ chưa tới thì xem chừng rất đỗi bình thường, một khi thời cơ đến thì nếu lại dùng quan niệm hiện đại và sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sẽ không thể này giải thích được sự tồn tại vô sở bất tại của trí huệ Thần Phật đã ứng chiếu đến nhân thế và con người như thế nào.

Thế đạo thịnh suy, là định số mà Thần Phật đã định, điều đó sẽ không bao giờ chiểu theo ý nguyện của con người mà phát triển. Văn hóa đảng của Trung cộng với mong muốn hòng khống chế mọi điều, cuối cùng cũng chỉ như trò cười mà thôi. Đáng thương nhất vẫn là những người dân Trung Quốc, tư tưởng của họ đang bị văn hóa đảng bóp méo, nếu như bạn là một người trong số đó, xin bạn hãy bỏ đi những những điều mà Trung cộng đã cưỡng chế lên bạn, bỏ đi cái cực đoan của tâm phòng bị sợ hãi, hãy dùng thiện niệm chân chính mà nhanh chóng tìm đệ tử Đại Pháp để hiểu rõ chân tướng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/258560



Ngày đăng: 16-12-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.