Cổ phong du du: Đường Thái Tông không tư thânTác giả: Hoa Hàn

2007_8_19_tangtaizong-s.jpg

[Chanhkien.org] Đới Trụ có tài làm việc, thông hiểu pháp lệnh, từng đảm nhậm chức quan môn hạ tỉnh sự dưới triều Tùy, làm việc chấp pháp theo lẽ công.

Sau đó, Đường Thái Tông vì thế bổ nhiệm Đới Trụ làm thuộc quan trong Tần phủ, lại thường nói với các hạ thần rằng: “Chức quan đại lý tự quan hệ đến tính mệnh con người. Cần dày công tuyển chọn người công bằng chính trực, dùng tâm duy hộ, chấp hành pháp luật, giống như Đới Trụ vậy, chấp pháp không sót lỗi”. Không lâu sau lại đề bạt Đới Trụ lên làm thiếu khanh đại lý tự.

Trước khi mất, Đỗ Như Hối từng ủy thác Đới Trụ: “Ông hãy vì quốc gia mà tuyển chọn, tiến cử hiền tài”. Đến khi Đới Trụ phụ trách tuyển chọn quan lại, mới phát hiện Đới Trụ áp chế văn sĩ nhã nhặn, ưu ái quan lại chấp pháp, cho rằng Đới Trụ không thích hợp làm trụ cột của quốc gia. Khi ấy có người nghị luận, trách móc Đới Trụ.

Vì vậy, Đường Thái Tông từng nói: “Đới Trụ và ta, không có tình thân cốt nhục, nhưng ông ta trung thành chính trực, dốc lòng vì nước, tình cảm nồng hậu, xét kỹ sức nước. Bởi thế, ta thăng chức, kéo dài quan tước của ông ta, lấy đó để đền đáp khổ tâm và công lao của ông ta”.

Từ đó có thể thấy: Đường Thái Tông rất xem trọng Đới Trụ. Tuy nhiên, Đường Thái Tông đối với Đới Trụ không phải là bao che khuyết điểm của người chấp pháp, mà là tự mình quan sát kỹ lưỡng, nghị luận và trách cứ của người dưới không đặt ở vị trí số một.

(Theo “Đại Đường tân ngữ” của Lưu Túc triều Đường)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/80549Ngày đăng: 26-01-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.