Bài học từ câu chuyện Thích Kế Quang tụng kinh PhậtTác giả: Một học viên tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Vào những năm Gia Tĩnh triều Minh, có một anh hùng dân tộc nổi tiếng Trung Quốc chống lại hải tặc Nhật Bản, đó là tướng quân Thích Kế Quang. Thích tướng quân không chỉ yêu nước thương dân, mà còn là một người rất tin vào Phật Pháp. Thích tướng quân hàng ngày đều tụng niệm kinh Phật, ngay cả khi ông ở trong quân đội. Khi đảm nhiệm chức Phó Tổng Chỉ huy, ông một lần mơ thấy một binh sĩ bị chết trận đến nói với ông: “Ngày mai vợ tôi sẽ ở đây. Xin ông tụng một quyển kinh Phật để giúp tôi được siêu thoát.”

Ngày hôm sau, vợ người lính bị chết trận quả nhiên đến. Thích Kế Quang bèn tụng một quyển kinh cho người lính vào sáng hôm đó. Đến đêm, ông có giấc mơ về người lính cảm tạ ông như sau: “Cảm tạ chủ soái đã tự mình tụng kinh cho tôi. Nhưng vì ngài thêm vào từ ‘không cần’ khi tụng niệm, tôi tuy có thể thoát khỏi thống khổ nhưng vẫn không thể siêu sinh.”

Thích Kế Quang thất kinh. Ông nhớ lại rằng khi ông đang tụng kinh, vợ ông cử một nữ tì tới đưa trà cho ông, và ông đã xua tay từ chối. Mặc dù ông không hề nói gì, nhưng điều đó có nghĩa là “không cần”. Thế là ông đóng cửa lại và bắt đầu tụng kinh một cách thành kính. Rồi ông mơ thấy người lính tới cảm ơn ông và nói rằng anh ta đã được siêu sinh.

Điều tôi ngộ ra từ câu chuyện này là: Chúng ta phải tuyệt đối thành kính khi học Pháp, cho dù đó là nghe, đọc, hay niệm Pháp. Nhất định phải tĩnh tâm, tập trung tư tưởng, không mang tạp niệm, có như vậy mới đạt được hiệu quả tốt nhất.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/4/9/52234.html
http://pureinsight.org/node/5314Ngày đăng: 23-03-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.