Tu luyện thể ngộ: Đừng chấp vào những việc đời thườngTác giả: Đệ tử Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[Chanhkien.org] Hôm qua có vài điều khó chịu đã xảy ra tại nơi làm việc của tôi và tôi đã hoàn toàn không vui về điều này. Trên đường về nhà, tôi nhớ Pháp của Sư phụ và nhận ra rằng đó là lỗi của tôi khi tôi có mâu thuẫn với người thường. Tôi đã làm gì đó sai trái.

Ngay cả tôi đã nghĩ theo cách đó, tôi đã không tìm kiếm trong tâm tôi một cách sâu sắc những gì tôi đã làm sai.

Buổi tối, khi tôi học Pháp, tôi đọc “ý niệm mà Pháp thân xuẩt ra có mang theo âm thanh lập thể, chư vị nghe thấy giống như nghe được Pháp thân nói vậy” (Chuyển Pháp Luân, Bài Giảng thứ 3). Tôi nhận ra rằng khi giao tiếp với người khác hoặc đơn giản chỉ có mặt trong một môi trường, trạng thái lý trí của tôi rất quan trọng. Nếu tôi có những quan niệm của người thường hoặc những ý nghĩ ngẫu nhiên, ngay cả nếu tôi không nói một lời nào và không làm gì cả, những ý nghĩ hỗn loạn của tôi cũng ảnh hưởng đến người khác. Khi đó tôi nhận thức rằng tôi không nên có bất cứ ý nghĩ tiêu cực nào mà không phù hợp với Pháp trong bất cứ lúc nào.

Sau đó tôi đọc đoạn sau: “Là vì sinh mệnh con người sản sinh nơi không gian vũ trụ, đồng hoá với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, là tính bản thiện, là lương thiện.” (Chuyển Pháp Luân, Bài Giảng thứ 3). Tôi đã đọc đoạn này nhiều lần. Vậy mà tôi chỉ mới nhận ra điều đó hôm nay rằng làm điều gì đó theo Pháp không chỉ là một lựa chọn bình thường mà một người có thể chọn. “Chân Thiện Nhẫn” là đặc tính của của vũ trụ. Tôi là một sinh mệnh trong vũ trụ. Vì thế hoàn toàn là tự nhiên khi làm điều gì đó theo cách như vậy. Nếu không sinh mệnh sẽ kết thúc. Nó giống như một ngươi đang cố sống sót ở một nơi mà không có nước và không khí.

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, những thứ đã xảy ra nơi làm việc vẫn còn trong đầu tôi. Sau đó, tôi ngộ ra rằng [không kể là] bao nhiêu phần sinh mệnh của tôi đã đồng hóa với Đại Pháp và các kiểu an bài của phần đã được đồng hóa đã có được thì [những thứ đó] thật sự đã không làm gì với cách mà các sinh mệnh khác đối xử với tôi. Bất kể những gì xảy ra trong xã hội người thường, nó là tất cả để khảo nghiệm chính tôi. Người thường có số phận của họ, vì thế chúng ta không cần phải lo lắng về cách mà họ đối xử với chúng ta. Trong suốt tiến trình này, điều quan trọng nhất là chúng ta đồng hóa với Đại Pháp, làm việc thể theo Pháp, và khuyến khích những người khác tiến đến gần với đặc tính của vũ trụ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/9/12/54819.htmlNgày đăng: 09-12-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.