Nhật ký tu luyện: Mua chiếc xe đạp cho con gái tôiTác giả: Một học viên Đại Pháp tại Bắc Hoa Kỳ

[Chanhkien.org] Cách trước đây một hôm, tôi đã đi mua một chiếc xe đạp cho con gái tôi. Theo những điều khoản của tiệm, tôi cần trả 10 đô la cho việc lắp ráp chiếc xe. Khi tôi đến quầy trả tiền, nhân viên đứng quầy đã không cộng thêm 10 đô la bởi vì cô này không quen thuộc với điều khoản giá tiền của tiệm. Tôi đã không chỉ ra điều này. Trong tâm tôi, tôi đã nghĩ rằng đó là vì lỗi của cô ta bởi vì cô ta đã tính toán không đúng.

Sau khi về nhà, càng nghĩ về điều này, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mặc dù đó là lỗi của nhân viên đứng quầy, nhưng điều này có phải thật sự là một điều kiểm nghiệm cho tôi chăng? Nó đã kiểm nghiệm xem tôi đối đãi với tiền bạc và tài sản như thế nào. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là, nó kiểm nghiệm xem lòng trung thực của tôi qua những chuyện hàng ngày. Sư Phụ đã nói, “Cửa ải khảo nghiệm nào cũng phải xông pha hết, Chỗ nào cũng đầy những Ma” (Hồng Ngâm, “Khổ Kỳ Tâm Chí”). Tôi đã thật sự không vượt qua sự kiểm nghiệm này.

Hôm nay sau giờ làm việc, tôi trở lại cửa hàng đồ chơi. Tôi đã tìm gặp người quản lý tiệm và đã thú thật sự tình. Người quản lý bảo tôi rằng đừng quan tâm đến chuyện ấy, và điều ấy chẳng có gì. Tuy nhiên, tôi đã đòi trả 10 đô la. Sau khi tôi trả tiền và trở lại xe, tôi đã tiếp tục lắng nghe bài giảng của Sư Phụ. Câu đầu tiên mà tôi nghe là, “Một người cần phải nghiêm khắc với chính mình.”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/10/1/55142.html
http://www.pureinsight.org/node/5567Ngày đăng: 13-11-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.