Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới: Các tác phẩm thư pháp khắc thể triện[ChanhKien.org]

Tác phẩm thư pháp: Sư ân hạo đãng ngữ nan tố

Chữ trong tranh (đọc từ trên xuống dưới, từ phải sang trái):

Bảo phong thuý lâm Pháp trung dung
Sư ân hạo đãng ngữ nan tố

Chữ trong tranh (đọc từ trên xuống dưới, từ phải sang trái):

Duyên quy Đại Pháp, cảm ân Sư tôn

Tác phẩm thư pháp: Pháp chính nhân gian

Tác giả bức “Pháp chính nhân gian”: Viên Minh, đệ tử Đại Pháp Đại Lục

Chữ trong tranh (đọc từ trên xuống dưới, từ phải sang trái):

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đề thăng xã hội đạo đức
Tác giả: Viên Minh, đệ tử Đại Pháp Đại Lục

Tác phẩm triện khắc: Pháp Luân Đại Pháp hảo

Tác giả: Chính Tâm, đệ tử Đại Pháp tại huyện Long Hoá, Hà Bắc

Tác giả: Huyền Huy

Tác phẩm thư pháp: Pháp Luân Đại Pháp hảo

Tác giả: Nguyên Tư, đệ tử Đại Pháp Đại Lục

Chữ trong tranh (đọc từ trên xuống dưới, từ phải sang trái):

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Thành tựu Thần Phật Đạo
Đắc Pháp khứ chấp trước
Thực tu tiện tri diệu

Tác phẩm thư pháp: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo

Tác giả: Chấn Ngọc

Tác phẩm thư pháp: Thế giới nhu yếu Chân Thiện Nhẫn (Thế giới cần có Chân Thiện Nhẫn)

Tác giả: đệ tử Đại Pháp Đại Lục

Tác phẩm khắc trên gỗ trinh nam: Chân Thiện Nhẫn

Tác giả: Nhất Liên, đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tác phẩm khắc mộc triện: Gia tại tiên cung bất tại trần

Tác giả: Tùng Hạ Hoành Cầm, sáng tác trong hai năm Mậu Tuất và Kỷ Hợi

Tác giả: Tùng Hạ Hoành Cầm, sáng tác trong hai năm Mậu Tuất và Kỷ Hợi

Chữ trên mặt ấn (màu hồng): Gia tại tiên cung bất tại trần

Chữ ở các mặt bên (màu xanh):

Phấn trang ngọc trác nữ nhi thân
Tiếu dã thuần lai khóc dã chân
Mạc vong kim thế Pháp duyên trọng
Gia tại tiên cung bất tại trần

Tạm dịch:

Cô gái trắng trẻo trang điểm xinh đẹp
Cười thuần khiết khóc cũng rất thật
Chớ quên đời này Pháp duyên là trọng
Nhà ở tiên cung chẳng phải ở trần

Chất liệu triện: đá Thanh Điền
Kích thước triện: 25,5 x 25,5 x 83 mm

(Chọn lọc và tổng hợp từ Minh Huệ Net)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/251862Ngày đăng: 11-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.