Tác phẩm thư pháp: Đại hý khai diễn, Tuyển trạch vị laiTác giả: Tô Tỉnh

[ChanhKien.org]

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Chữ trong tranh: Đại hý khai diễn (vở kịch lớn bắt đầu diễn)

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Chữ trong tranh: Tuyển trạch vị lai (lựa chọn tương lai)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/264793Ngày đăng: 08-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.