Bàn về việc “phó xuất vì Pháp” sau khi đọc kinh văn “Tránh xa hiểm ác”Tác giả: Trịnh Nhất Kiến

[ChanhKien.org]

Việc “phó xuất cho Đại Pháp” là điều không tồn tại, là không thể xảy ra, bởi vì không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể phó xuất điều gì cho Đại Pháp. Mỗi sinh mệnh đều do Pháp này tạo ra, vậy thì những sinh mệnh được tạo ra từ trong Pháp này có thể quay trở lại phó xuất điều gì cho Đại Pháp đây?

Lấy một ví dụ, con người là sinh mệnh được sinh ra trong vũ trụ này, sinh – lão – bệnh – tử của con người đều diễn ra trong vũ trụ này, vậy thì con người có thể vì vũ trụ mà phó xuất điều gì sao? Mà vũ trụ này cũng là do Pháp tạo ra, con người còn chẳng thể làm được gì cho vũ trụ, thì sao có thể làm được gì cho Pháp đây?

Sư phụ Chính Pháp là dùng Đại Pháp căn bản của vũ trụ để cứu độ chúng sinh trong vũ trụ vào thời khắc cuối cùng của “thành – trụ – hoại – diệt” này, đây là lần đầu tiên từ khi khai thiên tịch địa. Nếu như Sư phụ không làm sự việc này, thì chúng sinh trong vũ trụ sẽ kết thúc theo quy luật của cựu vũ trụ. Đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp chính là cần phải chứng thực sự kiện Chính Pháp này có thể thành công và chúng sinh có thể được cứu độ trong Chính Pháp. Đệ tử Đại Pháp tiến đến viên mãn trong quá trình tu luyện chứng thực Pháp là đang nhận được lợi ích từ Đại Pháp chứ không phải phó xuất vì Đại Pháp. Nếu như không có sự kiện Chính Pháp này, thì vũ trụ và chúng sinh trong đó đều sẽ kết thúc thuận theo quá trình hoại diệt.

Việc chứng thực Pháp tổng cộng có ba việc, đó là học Pháp, giảng chân tướng và phát chính niệm.

Đầu tiên, học Pháp và tu luyện là một quá trình đồng hoá với Pháp, tu bỏ những nhân tâm, chấp trước và quan niệm không tốt để đạt được tiêu chuẩn đồng hoá với “Chân Thiện Nhẫn”, cuối cùng tiến đến viên mãn. Hết thảy mọi thứ đắc được sau khi viên mãn đều là Đại Pháp ban cho, đây hoàn toàn là một quá trình hưởng lợi từ Đại Pháp, không tồn tại việc phó xuất gì cho Pháp, những điều bị vứt bỏ đều là những thứ không tốt.

Thứ hai là giảng chân tướng. Giảng chân tướng là bởi vì những lời dối trá của Trung Cộng đang đầu độc thế nhân, việc này được làm vì để giải cứu thế nhân thoát khỏi sự lừa dối của Trung Cộng, đây là việc làm vì thế nhân, vì chúng sinh mà làm. Có thể nói là vì chúng sinh mà phó xuất chứ không phải phó xuất vì Đại Pháp.

Lời dối trá và giảng chân tướng để vạch trần những lời dối trá không hề sinh ra bất kể ảnh hưởng nào đến bản thân Đại Pháp, điều ảnh hưởng chính là sự tồn vong của chúng sinh.

Lời dối trá đầu độc chúng sinh, việc giảng chân tướng là phó xuất vì chúng sinh chứ không phải vì Đại Pháp mà phó xuất, lời dối trá không có chút ảnh hưởng nào đối với Đại Pháp.

Phát chính niệm là nhắm thẳng vào sự an bài của cựu thế lực chiểu theo pháp lý của cựu vũ trụ mà làm, sự an bài này có xung đột rất lớn đối với việc Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Chính Pháp là để cứu độ chúng sinh vũ trụ ở mức độ tối đa, trong khi sự an bài của cựu thế lực là muốn đào thải một lượng lớn chúng sinh, bao gồm cả những đệ tử Đại Pháp mà chúng coi thường.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đang chứng thực Đại Pháp, do đó không thể thừa nhận cựu thế lực cùng với an bài của chúng, mà mục đích của việc phủ định sự an bài của cựu thế lực là để cứu độ chúng sinh. Vì vậy, mục đích cuối cùng của việc phát chính niệm vẫn là để cứu độ chúng sinh. Hơn nữa, uy lực khi chúng ta phát chính niệm lại đến từ Đại Pháp, do vậy phát chính niệm cũng không tồn tại việc phó xuất cho Đại Pháp. Đây là việc đệ tử Đại Pháp quét sạch chướng ngại để cứu độ chúng sinh, đồng thời triển hiện uy lực của Đại Pháp.

Nói tóm lại, trong tất cả những việc chúng ta làm không có việc nào là phó xuất vì Pháp, tất cả đều là hưởng lợi từ Đại Pháp, tiếp đó mới là vì chúng sinh mà phó xuất.

Nếu có người cảm thấy bản thân đã làm rất nhiều, phó xuất rất nhiều cho Đại Pháp, thì lối suy nghĩ này không phải dựa trên Pháp để nhìn nhận vấn đề, mà là đứng ở tầng diện của người thường để nhìn nhận vấn đề.

Nếu như một người bình thường vì Đại Pháp mà nói lời công đạo, anh ấy có thể nói rằng mình đã làm điều gì đó vì Đại Pháp, bởi vì anh ấy là người thường. Nhưng tình huống thực tế là anh ấy đã đưa ra nhận định đúng đắn tại vấn đề này, đưa ra lựa chọn đúng đắn cho sinh mệnh của mình, anh ấy sẽ có thể hưởng lợi từ Đại Pháp và có một tương lai tương sáng. Những việc anh ấy làm cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho chính mình, nhưng Đại Pháp sẽ không vì bất cứ sự ủng hộ hoặc phản đối nào mà sinh ra một chút ảnh hưởng nào, điều bị ảnh hưởng chỉ là bản thân con người. Giống như câu nói “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, nhưng quy luật nhân quả sẽ không vì con người hành thiện hay hành ác mà xảy ra chút thay đổi nào.

Nếu một đệ tử Đại Pháp cho rằng mình đã phó xuất rất nhiều cho Đại Pháp, đó là bởi vì suy nghĩ người thường trong tư tưởng của người này khá mạnh mẽ khiến tư tưởng dựa trên Pháp trở nên yếu thế, anh ấy đã đặt bản thân ở bên ngoài Đại Pháp rồi, điều này rất nguy hiểm. Chúng ta chiểu theo Pháp, đồng hóa với Pháp, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh, uy lực của việc cứu độ chúng sinh vẫn là đến từ Đại Pháp, chúng ta sao có thể phó xuất vì Pháp chứ?

Đại Pháp cứu độ chúng sinh trong vũ trụ, đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp là để uy lực của Đại Pháp được triển hiện đầy đủ thông qua đệ tử Đại Pháp, khiến chúng sinh được cứu độ. Đệ tử Đại Pháp và chúng sinh đều là đối tượng được Đại Pháp cứu độ, chỉ là đệ tử Đại Pháp cần vì chúng sinh mà phó xuất nhiều hơn, vì vậy cũng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn, nhưng không một ai có thể phó xuất điều gì cho Đại Pháp.

Thái độ của mỗi người đối với Đại Pháp chính là đang quyết định tương lai sinh mệnh của chính mình. Tư tưởng của con người muôn hình vạn trạng, nhưng tất cả những điều này đều sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho Đại Pháp, nó chỉ có thể ảnh hưởng đến bản thân con người. Không có bất kỳ một sinh mệnh nào có thể phó xuất điều gì cho Đại Pháp.

Nếu một người muốn làm gì đó cho Đại Pháp, thì điều anh ta làm nhất định sẽ khiến chúng sinh và bản thân anh ta nhận được lợi ích từ Pháp, chứ không phải là anh ta làm cho Đại Pháp nhận được lợi ích.

Bên trên là một chút nhận thức hạn hẹp của tôi, viết ra để các đồng tu tham khảo, có chỗ nào chưa phù hợp kính mong các đồng tu chỉ ra.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/288595Ngày đăng: 28-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.