Video: Thưởng lãm tranh động “Thanh minh thượng hà đồ”[ChanhKien.org]

Chú thích:

Theo Wiki, “Thanh minh thượng hà đồ” là tên một tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc mô tả lại cảnh sinh hoạt thường nhật, trang phục, ngành nghề, các chi tiết kiến trúc, đường sá cũng được mô tả kỹ lưỡng với nhiều màu sắc trên một diện tích rộng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/210685Ngày đăng: 13-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.