Tác phẩm thư pháp: Phương thuốc cứu mệnh, làm tròn thệ ước báo đáp ân SưTác giả: Thanh Tâm – Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Nguyên văn:
大疫肆虐有良方
九字真言显神威

壬寅春月清心書

Phiên âm (Pinyin / Zhuyin):
Dà yì sìnüè yǒu liáng fāng ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄙˋ ㄋㄩㄝˋ ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˊ ㄈㄤ
Jiǔzì zhēnyán xiǎn shénwēi ㄐㄧㄡˇ ㄗˋ ㄓㄣ ㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄨㄟ

Rén yín chūn yuè qīngxīn shū ㄖㄣˊ ㄧㄣˊ ㄔㄨㄣ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄕㄨ

Âm Hán Việt:
Đại dịch thích ngược hữu lương phương
Cửu tự chân ngôn hiển Thần uy

Nhâm Dần xuân nguyệt Thanh Tâm thư

Tạm dịch:
Đại dịch tàn sát có phương thuốc
Chân ngôn chín chữ hiện Thần uy

Thư pháp viết bởi đệ tử Thanh Tâm, mùa Xuân, năm Nhâm Dần

Nguyên văn:
师尊下世度众生
弟子修己利凡尘
兑现誓约讲真相
劫后重生报师恩

壬寅夏月清心

Phiên âm (Pinyin / Zhuyin):
Shī zūn xià shì dù zhòngshēng ㄕ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ
Dìzǐ xiū jǐ lì fánchén ㄉㄧˋ ㄗˇ ㄒㄧㄡ ㄐㄧˇ ㄌㄧˋ ㄈㄢˊ ㄔㄣˊ
Duìxiàn shìyuē jiǎng zhēnxiàng ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ ㄕˋ ㄩㄝ ㄐㄧㄤˇ ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ
Jié hòu chóngshēng bào shī ēn ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄅㄠˋ ㄕ ㄣ

Rén yín xià yuè qīngxīn ㄖㄣˊ ㄧㄣˊ ㄒㄧㄚˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ

Âm Hán Việt:
Sư Tôn hạ thế độ chúng sinh
Đệ tử tu kỷ lợi phàm trần
Đoái hiện thệ ước giảng chân tướng
Kiếp hậu trọng sinh báo Sư ân

Nhâm Dần hạ nguyệt Thanh Tâm

Tạm dịch:
Sư Tôn hạ thế độ chúng sinh
Đệ tử tự tu (nơi) phàm trần (đầy) danh lợi
Thực hiện thệ ước giảng chân tướng
Sau đại kiếp tái sinh báo ân Sư

Đệ tử Thanh Tâm, mùa Hạ, năm Nhâm Dần

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/278527Ngày đăng: 13-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.