Tác phẩm cắt giấy: Quy chân – Truyền chân tướngTác giả: Kim Phụng – Học viên Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]


Quy chân
Kích thước tác phẩm: 30 cm x 30 cm


Truyền chân tướng
Kích thước tác phẩm: 30 cm x 30 cm

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/283035Ngày đăng: 28-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.