[Bài viết nhân dịp 10 năm Chánh Kiến Net] Tác phẩm thư pháp: Pháp Luân Đại Pháp thị Chánh Kiến[ChanhKien.org]

Nội dung hình 1:

法輪大法好

fǎlún dàfǎ hǎo / ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄏㄠˇ

Pháp Luân Đại Pháp Hảo

庚寅年大陸大法弟子書

gēngyín nián dàlù dàfǎ dìzǐ shū / ㄍㄥ ㄧㄣˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄉㄧˋ ㄗˇ ㄕㄨ

Năm Canh Dần, bức thư pháp của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

Nội dung hình 2:

真善忍好

Zhēn shàn rěn hǎo / ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ ㄏㄠˇ

Chân Thiện Nhẫn Hảo

庚寅年大陸大法弟子書

gēngyín nián dàlù dàfǎ dìzǐ shū / ㄍㄥ ㄧㄣˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄉㄧˋ ㄗˇ ㄕㄨ

Năm Canh Dần, bức thư pháp của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

Nội dung hình 3:

法輪大法是正見

Fǎlún dàfǎ shì zhèngjiàn / ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ

Pháp Luân Đại Pháp thị Chánh Kiến

庚寅年大陸大法弟子書

gēngyín nián dàlù dàfǎ dìzǐ shū / ㄍㄥ ㄧㄣˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄉㄧˋ ㄗˇ ㄕㄨ

Năm Canh Dần, bức thư pháp của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

Ghi chú của người dịch:

Pháp Luân Đại Pháp thị Chánh Kiến” là một câu thơ trong bài “Pháp Võng”, Hồng Ngâm II

https://vi.falundafa.org/book/hongyin2_html/index.html

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/72391Ngày đăng: 05-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.