Thể ngộ từ chuyện của Hàn Tín trong sách Chuyển Pháp Luân Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[ChanhKien.org]

Trong Chuyển Pháp Luân, mục Tu khẩu Sư tôn đã giảng rằng “nhưng cũng có thể vô ý làm tổn thương ai đó”. Khi học đến Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân có đoạn kể về câu chuyện của Hàn Tín, tôi nghĩ rằng việc ông khoác bảo kiếm đã làm kẻ vô lại thấy không thuận mắt. Tôi nghĩ hành động và lời nói là cùng một đạo lý. Chính là cảm thấy bản thân ngay cả khi không làm gì cả cũng có thể dẫn đến hậu quả. Làm người tu luyện thì cần chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm. Việc Hàn Tín khoác bảo kiếm có thể có tâm hiển thị trong đó. Ngoài ra tôi thấy Sư phụ giảng về “ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” cũng là một phương diện cần tu dưỡng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/40323

http://www.pureinsight.org/node/4253Ngày đăng: 16-05-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.