Loạt bài: Ngộ thiên cơ của Thần qua «Khải Huyền» của «Thánh Kinh»Tác giả: Đường Lý

[Chanhkien.org] «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» là cuốn sách ghi lại thiên cơ mà Thần tiết lộ cho nhân loại một cách tường tận nhất. Mặc dù người ta có nhiều kiến giải khác nhau về những thiên cơ ẩn chứa trong «Khải Huyền», nhưng lịch sử và hiện thực đã giúp rất nhiều người có trí tuệ đi đến một nhận thức chung.

Sau đây, lấy «Khải Huyền» làm chủ tuyến, kết hợp với các lời tiên tri có liên quan và hiện thực xã hội ngày nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những thiên cơ được tiết lộ trong cuốn sách.

 

Ngộ thiên cơ của Thần qua «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» (Phần 1)

Ngộ thiên cơ của Thần qua «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» (Phần 2)

Ngộ thiên cơ của Thần qua «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» (Phần 3)

Ngộ thiên cơ của Thần qua «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» (Phần 4)

Ngộ thiên cơ của Thần qua «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» (Phần 5)


Ngày đăng: 07-03-2021