Bầu trời của lịch sử: Ký sự 25 năm tu luyện Đại PhápThiện Dũng

[ChanhKien.org]

Thể ngộ tu luyện trong trạng thái tiệm ngộ ——

Tu luyện Chính Pháp của các đệ tử Đại Pháp đã trải qua 20 năm gian khổ. Trong suốt hai thập kỷ trôi qua này, mỗi vị đồng tu đều đã dùng sinh mệnh bản thân để chứng thực Đại Pháp của vũ trụ trong các hoàn cảnh tu luyện khác nhau. Do sự bức hại của cựu thế lực, một số học viên cá biệt đã bị nhân tâm quan niệm cản trở, không thể phát huy đầy đủ Pháp lực thần thông mà Đại Pháp ban cho. Mục đích ban đầu của bài viết này là giao lưu thảo luận ​​với các đồng tu để phá trừ quan niệm con người, dùng chính niệm của Thần để làm chủ tể chủ đạo quá trình tu luyện Chính Pháp, phá trừ bức hại của cựu thế lực, làm tròn thệ ước của Thần. Những chỗ còn thiếu sót xin từ bi chỉ rõ.

Sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ đều là do tầng tầng lạp tử vi quan tổ hợp cấu thành nên sinh mệnh cá thể bề mặt. Đệ tử Đại Pháp tu luyện tại thế gian hồng trần, thuận theo việc trừ bỏ chấp trước nhân tâm, đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, cảnh giới tu luyện dần dần thăng hoa thì mật độ công của tự thân sẽ không ngừng được tăng lên. Sư tôn giảng:

“Khi lên đến tầng rất cao, mật độ năng lượng ấy so với phân tử nước thông thường có thể gấp 100, 1000, [hoặc] 100 triệu lần; tất cả đều có thể. Vì tầng càng cao, mật độ của nó càng lớn và càng tinh tế, uy lực càng lớn.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ hai)

Cảnh giới tư tưởng và diễn hóa thân thể của đệ tử Đại Pháp tại giai đoạn tu luyện này cách biệt rất lớn so với người thường. Kết cấu lạp tử của mặt đã đồng hóa với Pháp của mỗi đồng tu vi quan vô tỷ, Thần thể cũng lớn bằng thiên thể vũ trụ tại cảnh giới tu luyện tương ứng. Nhìn từ tầng thứ tu luyện đã đồng hóa với Pháp của tôi (tại không gian khác), thì địa cầu trông bé như một hạt bụi. Từ góc độ của Thần thể tại không gian khác mà nhìn thì hết thảy mọi thứ trên thế gian đều mỏng manh hư ảo như mây khói sương mù mà con người nhìn thấy. Vậy nên rất nhiều người tu luyện cổ đại đều nói hết thảy mọi thứ trên thế gian đều là giả tướng hư huyễn không thật.

Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chính là chứng thực Pháp, duy hộ Pháp, cứu độ chúng sinh, viên dung những gì Sư tôn yêu cầu. Sư tôn giảng:

“Bất kể là cứu độ chúng sinh, đề cao bản thân, [hoặc] phản đối bức hại, thì đó đều là chứng thực Pháp; bước đi thật ngay chính con đường của chư vị mới là chứng thực Pháp.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III – Tẩu chính lộ)

1- Công năng dự đoán

Đối với một người thường trong thế gian hồng trần, nhục thân chính là xiềng xích khóa lại chủ nguyên thần, là “dụng cụ” để chịu khổ hoàn nghiệp. Đối với người tu luyện mà nói, thân người là Pháp khí để tu luyện phản bổn quy chân, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Triển hiện của Pháp tại cảnh giới tu luyện của tôi là: Nhục thân là một trường vật chất dày đặc sương mù do các nhân tố chính-phụ trộn lẫn vào nhau tổ hợp thành. Quá trình tiêu khứ tâm chấp trước, đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ cũng chính là con đường tiêu khứ nhân tố phụ diện của cựu vũ trụ trong trường không gian tự thân, thành tựu sinh mệnh của tân vũ trụ do Đại Pháp tạo nên. Biểu hiện trên phương diện tu luyện tâm tính chính là quá trình bỏ đi ma tính, bồi bổ Phật tính. Thuận theo tâm tính đề cao, cảnh giới thăng hoa, trường năng lượng mà tự thân đệ tử Đại Pháp mang theo sẽ bao trùm một phạm vi rất lớn trong không gian người thường cũng như phạm vi thiên thể vũ trụ tương ứng.

Làm một đệ tử Đại Pháp thì cần toàn diện phủ định an bài của cựu thế lực. Trong lúc tôi tĩnh tâm nhập định, trạng thái tu luyện của đồng tu bên cạnh hoặc chỉnh thể đồng tu trong khu vực đều sẽ triển hiện ra các hình thức khác nhau của Pháp. Có đồng tu thời gian dài không tu bỏ nhân tâm, không coi bản thân là người tu luyện mà lẫn lộn với người thường, từ phần đầu của nhục thân trên bề mặt cho đến trường không gian của thân thể đều sẽ trở nên tối tăm, thậm chí một số phần cục bộ còn có những cục nghiệp lực màu đen, kéo theo các lạn quỷ loạn Pháp của cựu thế lực tiến nhập vào trường vật chất phụ diện để bức hại nhục thân của đồng tu. Có đồng tu cá biệt không tu bỏ tâm sắc dục, thậm chí thụ nhận ô nhiễm từ những quan niệm biến dị của xã hội người thường, tiêu chuẩn tâm tính tại vấn đề này tương đối thấp, tà linh loạn Pháp bèn khống chế lạn quỷ hoặc ác nhân đến lợi dụng đủ loại thủ đoạn gia tăng bức hại việc tu luyện Chính Pháp của đồng tu.

Trong thời kỳ công tác ở phía Nam, tôi có gặp một nam đồng tu góa vợ, vì không buông bỏ tình cảm nam nữ con người nên luôn không tinh tấn lắm. Anh tiếp xúc với một vị nữ đồng tu ở địa phương, hai người phối hợp làm hạng mục Đại Pháp, ngày dài tháng rộng dần dần âm thầm phát sinh nhân tố tình, xuất hiện vướng mắc tình cảm. Tại trường không gian đối ứng với phần đầu của nhục thân hai đồng tu này có một linh thể ác long màu đỏ tàn tạ đang hấp hối, tứ chi mình mẩy, cặp sừng và toàn bộ vảy trên thân nó đều tàn khuyết bất toàn, hai mắt ác long nửa nhắm nửa mở không còn sắc sáng, đang “ngủ đông” tại không gian vi quan hắc ám đối ứng với tư tưởng chưa đồng hóa Pháp của đồng tu. Biểu hiện tại không gian người thường là đồng tu có nhân tố văn hóa đảng rõ rệt và tình cảm nam nữ. Khi hai người hễ động nhân tâm thì liền có các nhân tố phụ diện của cựu thế lực bắt đầu hướng đến trường không gian của họ mà tập kết, trên bề mặt, tại trường không gian của nhục thân liên tục sản sinh và tích lũy những vật chất màu đỏ thẫm của không gian người thường, con ác long màu đỏ đang “ngủ đông” trong trường không gian của họ dần dần tỉnh dậy, long nhãn vốn đang nhắm cũng từ từ hé mở, phóng ra quang diệm hung ác tàn bạo. Hắc thủ loạn Pháp của cựu thế lực mưu đồ dùng tình cảm nam nữ làm cái cớ để bức hại hai vị đồng tu. Sau khi phát hiện loại tình huống này, tôi lập tức giao lưu trao đổi từ Pháp lý với nam đồng tu, đồng thời chỉ ra cựu thế lực mưu tính nội trong ba tháng tiếp theo sẽ khống chế cảnh sát tà ác tiến hành bức hại bắt cóc phi pháp.

Nam đồng tu lý trí nghiêm túc hướng nội tìm và quy chính nhân tâm, trừ sạch tận gốc hết thảy các nhân tố phụ diện không phù hợp với Pháp trong không gian bản thân. Nhưng nữ đồng tu vẫn rất chấp trước, không nghiêm túc đối đãi. Một lần nọ khi nam đồng tu chuẩn bị đi lấy tài liệu giảng chân tướng, tôi “nhìn thấy” nữ đồng tu bị bức hại bắt cóc, sau đó cô ấy mất tích rất lâu. Sau này tôi mới biết rằng sau khi bị bức hại bắt cóc phi pháp, nữ đồng tu phải kinh qua trùng trùng khảo nghiệm sinh tử mới có thể xông ra khỏi động quỷ.

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, cho dù ở bất kỳ giai đoạn tu luyện nào cũng cần nghiêm khắc yêu cầu nhất tư nhất niệm của bản thân, kiên quyết xem nhẹ, trừ bỏ tình cảm nam nữ. Tôi ngộ rằng người tu luyện có thể xem nhẹ, trừ bỏ tình cảm nam nữ hay không chính là giới tuyến trọng yếu phân biệt giữa người và Thần.

2- Nhiếp hồn đại pháp

Các đệ tử Đại Pháp tu luyện trong hoàn cảnh Trung Quốc đại lục không những phải đối diện với áp lực bức hại khủng bố đỏ mà còn phải thanh trừ nhắm vào những nhân tố bức hại và can nhiễu nội bộ đệ tử Đại Pháp đề cao chỉnh thể.

Tại địa phương chúng tôi có một số người tà ngộ, vì một chút lợi cỏn con mà đi truyền bá các loại sản phẩm đa cấp trong (cộng đồng) đệ tử Đại Pháp, gây ra tổn thất kinh tế nhất định cho đệ tử Đại Pháp, thậm chí có một số đồng tu không lý trí còn bị dẫn động. Tôi tình cờ gặp một trong số những người tu luyện lầm đường lạc lối ấy, tóc của chị đã điểm bạc, khô cứng, làn da vàng vọt tối sắc, ánh mắt mờ mịt vô thần, khuôn mặt đầy vẻ cáu kỉnh, đôi mày nhíu lại. Tôi dùng công năng nhìn thấy chị ấy mang theo một trường vật chất âm tính màu xám đen, bình thường hô hấp rất yếu, ở giữa lồng ngực có một ác linh màu xanh đen to bằng quả hạnh nhân đang cắn xé nhai nuốt ngốn ngấu tội tạng của chị. Con ác linh ấy trông giống như một tảng thịt rữa, phần trên của tảng thịt mọc ra ba con mắt màu xám, phần dưới có một cái miệng to như miệng cá, bên trong mọc đầy răng nhọn. Tôi đã từng gặp loại tình huống này, thường phản ánh tại không gian người thường chính là ung thư ác tính giai đoạn cuối, đa phần những người này sống không quá ba tháng. Chồng của chị đến nói chuyện với tôi dăm ba câu, (sau đó) tôi nói với chị ấy: “Tôi biết chị từng là một đệ tử Đại Pháp chân tu, đã phải chịu bức hại khổ hình cực kỳ tàn khốc trong trong hắc động, rồi thụ nhận can nhiễu từ những kẻ tà ngộ “Judas” (phản Chúa) trong ngục. Hiện tại chị đã bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng còn sống được bao lâu, chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể chân chính cứu vớt sinh mệnh của chị. Nếu một người mất đi sinh mệnh, thì có nhiều tiền tài đến mấy cũng vô nghĩa.” Chị nói: “Ngày nào ngực tôi cũng vô cùng đau, tôi đau buốt đến mức chẳng nghĩ được gì nữa!” Tôi nói: “Mỗi sinh mệnh đắc Pháp đều là một sinh mệnh xuất sắc, chúng ta đến thế gian con người chính là ‘vì Pháp mà đến’, là đại biểu cho vô lượng chúng Thần và chúng sinh trong thể hệ vũ trụ khổng lồ đến đồng hóa với Đại Pháp. Thệ ước thần thánh của chúng ta là trợ Sư Chính Pháp. Nếu đem so với sinh tử của vô lượng chúng Thần, thì được mất cá nhân không đáng gì cả, chúng ta nhất định phải trân quý cơ duyên tu luyện Chính Pháp, chân tu Đại Pháp,…” Tôi giao lưu với đồng tu cũ này gần năm tiếng đồng hồ, bên ngoài phòng, các đồng tu cũng phối hợp với tôi phát chính niệm liên tục năm tiếng đồng hồ. Cuối cùng phần Thần của vị đồng tu cũ này cũng đã được thức tỉnh, chị quyết định một lần nữa quay lại tu luyện Đại Pháp, kiên quyết làm một đệ tử Đại Pháp chân tu. Ba tháng tiếp theo chúng tôi cùng học Pháp luyện công. Dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ, triệu chứng nghiệp bệnh của đồng tu đã dần dần thuyên giảm và yếu đi, đến ngày hôm nay, đồng tu đã hồi phục lại trạng tháng tu luyện chính thường của một đệ tử Đại Pháp, khuôn mặt thanh tú thường nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt kiên định mà ung dung, thân thể dường như có được sinh lực vô tận.

Được các đệ tử Đại Pháp khuyến Thiện và giúp đỡ, có mấy vị làm bán hàng đa cấp đã từ bỏ hành vi phá hoại Pháp một cách không lý trí. Tuy nhiên cũng có những người tà ngộ cá biệt vẫn cứ khăng khăng hành ác, chỉ vỏn vẹn trong thời gian một tháng hoặc lâu hơn, tại một thành phố tương đối giàu có ở tỉnh chúng tôi, các nhóm bán hàng đa cấp đã lừa các học viên Đại Pháp gần 200 nghìn NDT. Họ cấu kết với ác nhân có phụ thể động vật để trường kỳ ác ý bức hại một cách tàn ác nhục thân của những đồng tu đã phơi bày hành vi ác của họ, lợi dụng hình thức tiếp thị đa cấp để can nhiễu bức hại việc tu luyện chính thường của mười mấy đồng tu, đi khắp nơi tung tin bịa đặt phỉ báng bôi nhọ thanh danh các đệ tử Đại Pháp chân tu đã (đứng ra) ngăn chặn họ hành ác, tạo ra gián cách nghiêm trọng giữa các đồng tu.

Đối với những ác nhân tà ngộ đã được các đệ tử Đại Pháp xuất phát từ thiện tâm khuyên can nhiều lần nhưng không nghe, vẫn tiếp tục bức hại việc tu luyện chính thường của đệ tử Đại Pháp trên diện rộng, thì ngoài việc phát chính niệm thông thường, tôi cũng dùng Phật Pháp thần thông mà Đại Pháp ban cấp để trừ ác. Đầu tiên tôi đả tọa nhập định – chủ nguyên thần quy vị, chủ nguyên thần hợp thể với thân kim cương bất hoại đã tu thành. Tôi mở Pháp nhãn nhìn thấy trong không gian đối ứng với nhục thân của người nữ cầm đầu nhóm tiếp thị đa cấp có một con mãng xà lớn màu đỏ nâu có hoa văn hình lăng trụ đang khống chế tư tưởng người này hành ác, khi cô ấy nghỉ ngơi, con mãng xà lớn sẽ từ trong thân thể bò ra, thân rắn uốn động quấn quanh nhục thân của cô, phủ trọn một chiếc giường đôi. Trong định, tôi đả xuất công năng, một chùm ánh sáng vàng kim bao trùm lấy đầu và thân mãng xà, tôi niệm khẩu quyết Chính Pháp, niệm chữ “Diệt”. Dưới sự gia trì của Sư phụ, trong chớp mắt, Pháp Luân lớn ở vị trí bụng dưới phân thân thành nhiều Pháp Luân nhỏ, giải thể yêu linh mãng xà, hóa thành khí đen tản đi mất. Sau đó, tôi dùng “nhiếp hồn đại pháp” trấn nhiếp chủ nguyên thần cùng thân thể tại không khác đối ứng với nhục thân của của ác nhân đến trước mặt, rồi bắt vào trong tay, dùng hóa công triệt để giải thể tiêu mất thân thể tại không gian khác của nó. Biểu hiện tại không gian người thường là người này đột nhiên cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, lập tức mất ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi tôi thi triển Pháp xong, người này tỉnh lại, cảm thấy phần đầu vô cùng đau, toàn thân nhức mỏi vô lực; tức ngực, thở gấp, hô hấp khó khăn; các chức năng nội tạng bắt đầu suy giảm nhanh chóng. Dưới uy lực chính niệm của đệ tử Đại Pháp người này hiện nay đã liệt giường, thân thể xuất hiện đủ loại chứng bệnh nghiêm trọng đáng sợ, đây mới chỉ là mở đầu của ác báo.

Tôi ngộ rằng: Phật Pháp từ bi chúng sinh nhưng đồng thời cũng uy nghiêm. Duy hộ hoàn cảnh tu luyện chính thường của đệ tử Đại Pháp cũng là đang duy hộ Pháp, viên dung những gì Sư phụ yêu cầu.

3- Vô trung sinh hữu, ngự khí thành đao (Từ trong ‘không’ mà sinh ra có, chế ngự khí mà thành được đao)

Sư tôn đã giảng:

“Phật với năng lực rất cao, chỉ nháy mắt là thật sự có thể tạo ra một tầng trời, hơn nữa tầng thứ càng cao thì tạo ra càng đẹp. Ngoài ra không cần động tay, chỉ mở miệng hễ nói là thành; còn tầng thứ cao hơn nữa thì hễ động niệm là được rồi, hễ nghĩ là [tạo] xuất lai.” (Chuyển Pháp Luân (Quyển II) – Chuyện cổ về đất bùn tạo con người)

Tại vùng chúng tôi có một người tà ngộ tự tâm sinh ma, đặt mình lên trên các đệ tử Đại Pháp, tùy ý phỉ báng đệ tử Đại Pháp trong khu vực, phao tin rằng (bản thân) thường tu chỉnh đệ tử Đại Pháp. Người này tổ chức một số người không lý trí, học Pháp không sâu, mang theo nhân tâm công nhiên đốt một lượng lớn kinh văn kinh thư giảng Pháp của Sư phụ, nói là đến chỗ anh ta thỉnh pháp của tân vũ trụ, hành vi vô cùng tà ác, hung hăng càn quấy. Người này còn trường kỳ phỉ báng nhục mạ người điều phối địa phương trong hòm thư nội bộ của địa khu, lấy danh nghĩa là đệ tử Đại Pháp cảnh giới cao mà viết email đến trang web của đệ tử Đại Pháp để phỉ báng gièm pha những bài viết được đăng bình thường của đồng tu,…

Những sinh mệnh không lý trí này thiêu hủy kinh thư Đại Pháp xong thì liền tạo ra tội nghiệp to lớn vô tận. Tại không gian khác, tôi thấy các lạp tử từ vi quan đến bề mặt của thân thể nhục thân cho đến các lạp tử trong tất cả các không gian đối ứng với nhục thân của những người thiêu hủy kinh thư, toàn bộ đều đổ đầy nghiệp lực đặc quánh như nhựa đường màu đen. Những sinh mệnh như vậy, từ trong ra ngoài đã toàn bộ biến thành một “người nghiệp lực” màu đen rồi. Đối với những người hành ác không nghe khuyên can, ác ý thiêu hủy kinh sách Đại Pháp cũng như những sinh mệnh tà ác tiếp tục phá hoại Pháp, phá hoại hoàn cảnh tu luyện của đệ tử Đại Pháp thì nhất định cần dùng chính niệm nghiêm túc đối đãi.

Tôi dùng công năng nhìn thấy chủ nguyên thần và phó nguyên thần của những kẻ cầm đầu hành ác đã sớm bị đả nhập địa ngục, chờ khi Pháp chính nhân gian, Sáng Thế Chủ sẽ cân nhắc quyết định tương lai vĩnh viễn cho sinh mệnh của họ. Nhục thân của những người này đã chứa đầy nghiệp lực, bị cựu thế lực và đủ loại tà linh phụ thể khống chế tại nhân gian đi hành ác vô độ giữa các đệ tử Đại Pháp một cách không còn bất kỳ giới hạn đạo đức nào. Nhắm thẳng vào loại tình huống này, trong định, chủ nguyên thần của tôi ly thể tách ra đi đến bên cạnh nhục thân của những người này, mượn dùng “khí binh đao” có trong không gian đất trời để diễn vật hóa vật. Tôi dùng Phật Pháp thần thông diễn hóa khí binh đao của trời đất thành một lưỡi dao sắc – rồi diễn hóa thành rất nhiều con dao dài cấu thành từ vật chất cao năng lượng. Tôi dùng dao đâm xuyên vào từ huyệt bách hội, cắt dọc toàn bộ thân xương rồi rút ra ở huyệt hội âm, lại dùng dao chọc xuyên qua kẽ hở giữa xương sườn, đâm thẳng vào quả tim bên trong nhục thể của sinh mệnh tà ác. Biểu hiện trong không gian người thường là phần tim trong nhục thân của sinh mệnh này trở nên đau đớn kịch liệt, hô hấp khó khăn; não sẽ dần dần mất hết chức năng cho đến khi bị hoại tử, khiến tà linh phụ thể tại không gian khác mất khống chế đối với thân thể ác nhân. Nếu đồng tu đều có thể dĩ Pháp vi Sư, nhận rõ tà ác, không bị lôi kéo, không bị lừa đi nuôi dưỡng nhóm loạn Pháp này thì những kẻ hành ác sẽ rất nhanh gặp báo ứng đến chết. Bản thân việc nhận rõ tà ác phá hoại Đại Pháp chính là đang thanh lý tà ác.

Tu luyện trong thế gian thập ác thời mạt pháp này, bất kỳ nhân tâm nào cũng đều có thể chiêu mời ma nạn cự đại, trong tu luyện tâm nhất định phải chính. Nếu như điều kiện cho phép, khi phát chính niệm tại bốn khung giờ chính tôi xin kiến nghị các đồng tu triệt để thanh trừ, giải thể hết thảy các nhân tố và sinh mệnh tà ác phá hoại Pháp, gây gián cách giữa đệ tử Đại Pháp.

4- Công năng siêu cảm

Xung quanh nhục thân của mỗi sinh mệnh trên thế gian đều tồn tại một trường vật chất, có lúc ngồi đả tọa nhập định, tôi cảm thấy bản thân đang tu luyện trong một thiên thể vũ trụ mênh mông tĩnh lặng, có lúc cảm thấy thân thể đang ngồi bên trong những vật chất vô tận giống như loại nước có mật độ cao tràn đầy không gian vũ trụ. Khi chủ ý thức không động niệm, trong trường vật chất giống như “nước” này sẽ ánh xạ ra hết thảy tín tức của toàn bộ các sinh mệnh có linh tính bên trong (trường vật chất). Trong những tín tức của các sinh mệnh này bao gồm cả toàn bộ tín tức liên quan đến quá khứ, hiện tại, “tương lai” đối ứng với sinh mệnh.

Trong nhóm nhỏ học Pháp, tôi gặp một đồng tu tu luyện Chính Pháp làm ba việc rất tinh tấn. Trong quá trình giảng chân tướng cho người nhà, em gái của cô ấy tiếp nhận mê hoặc từ tuyên truyền của tà đảng, mang theo nhận thức không rõ ràng với Đại Pháp, mặc dù đã làm tam thoái nhưng đối với chân tướng Đại Pháp vẫn có chỗ không lý giải. Đồng tu nhận được tin em gái nhập viện cũng không để tâm. Trong lúc tôi giao lưu cùng đồng tu này, Pháp triển hiện ra rằng em gái của cô ấy đã từng là một sinh mệnh vĩ đại, vì nhân tâm mê trong hồng trần, bị tình vây hãm nên đời này mặc dù Đại Pháp ngay bên cạnh nhưng lại không biết trân quý, bệnh tình nghiêm trọng (lần này) tính mệnh rất đáng lo ngại. Tôi đem cảnh tượng kể lại cho đồng tu và đề nghị cô ấy nhất định phải đến bệnh viện thăm em gái, tiến thêm một bước giảng rõ chân tướng. Nếu không có thể khiến người hữu duyên mất đi sinh mệnh, mất đi cơ duyên với Đại Pháp có thể sẽ khó vãn cứu. Sau khi đồng tu đi đến nơi thì phát hiện bệnh tình của em gái nghiêm trọng bất thường, bác sỹ nói bệnh của cô ấy rất nặng và có thể nguy hiểm đến sinh mệnh. Đồng tu nhẫn nại giảng rất nhiều chân tướng Đại Pháp một cách đầy đủ kỹ lưỡng cho em gái, dặn em gái niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Em gái của đồng tu sau khi phẫu thuật trọng bệnh thì thân thể nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình thường, các bác sỹ đều rất kinh ngạc! Sau khi phẫu thuật xong, em gái đồng tu thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, vết mổ cũng không đau lắm, còn bệnh nhân cùng phòng thì vùng bệnh đau đớn kịch liệt, cả đêm khó ngủ.

Người trên thế gian đều là vì Pháp mà đến, đệ tử Đại Pháp cần trân quý mỗi từng cơ hội giảng chân tướng. Nếu không, một khi mất đi cơ duyên có thể sẽ cả đời khó bù đắp lại.

Một dì đồng tu mà tôi quen có con gái là một nhân viên văn phòng rất thời thượng, có một thời gian thân thể cô ấy luôn không thoải mái, toàn thân vô lực, mệt mỏi buồn ngủ, thường kèm theo đau nhói ở đầu, thắt lưng và bụng, cảm giác đau ngày càng nặng hơn. Dì ấy tìm đến tôi kể đầu đuôi, qua trao đổi tôi được biết con gái của dì đã tu luyện Đại Pháp suốt khoảng thời gian học cấp 2 và cấp 3, nhưng sau khi tốt nghiệp và lập gia đình thì bắt đầu giải đãi, dần dần lẫn lộn với người thường. Sau khi giao lưu, tôi khuyến khích con gái của đồng tu quay lại tu luyện từ đầu, học Pháp luyện công nhiều hơn, năng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân, Thiện, Nhẫn hảo”.

Sau một thời gian, con gái đồng tu tìm tôi, trạng thái thân thể vốn không tốt của cô ấy đã cải biến rất nhiều, nhưng do sự tình nơi người thường phức tạp khiến cô ấy hao tổn nhiều tinh lực, không đủ tinh tấn trong tu luyện. Cô vẫn còn thường xuyên có cảm giác đau nhói ở thắt lưng và bụng. Tôi tĩnh tâm xuống mở công năng Pháp nhãn thông xem rõ toàn bộ câu chuyện: Thì ra bên cạnh cô có một người phụ nữ trung niên đã ly hôn nay có bạn trai, đến lúc tính chuyện cưới xin thì do tính cách của người phụ nữ này nên bạn trai không chấp nhận và họ đã chia tay. Người phụ nữ trung niên luôn nghi ngờ rằng bạn trai của mình đã bị cô hấp dẫn nên đã tìm đến một ác nhân bị phụ thể, thu thập tóc của cô, dùng tà pháp yểm cổ thuật (yểm chú) hung tàn hãm hại cô. Thực ra cô và bạn trai của người phụ nữ trung niên chưa hề qua lại. Người phụ nữ đó là vì tật đố dung mạo xinh đẹp của cô mà hành tà thuật hại người. Người phụ nữ bị một âm linh phụ thể đáng sợ khống chế, hình dạng âm linh giống như một bộ xương khoác áo đen, xương của nó có màu đen xám, đỉnh đầu là một mớ tóc dài khô ráp. Thời cổ đại, những kẻ hành ác dùng vu thuật (phép phù thủy) để hại người đều sẽ bị pháp luật nhân gian trừng trị nghiêm khắc, kẻ hành ác sau khi chết sẽ bị đả nhập địa ngục, không bao giờ được siêu sinh.

Đối với việc sử dụng tà thuật để gây loạn trật tự xã hội bình thường và các hành vi tà ác làm hại người tu luyện, thì tất phải bị trừ sạch. Đây là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, là biểu hiện của việc đệ tử Đại Pháp duy hộ trật tự xã hội chính thường của xã hội nhân loại, (cũng là duy hộ) tầng thứ thấp nhất được Đại Pháp vũ trụ tạo ra. Trong định, tôi đả xuất ra thần thông hình trụ, triệt để giải thể, tiêu hủy âm linh hình bộ xương tại không gian khác đã điều khiển ác nhân hành ác. Tôi lại nhắm thẳng vào toàn bộ các nhân tố vật chất phụ diện hại người trong trường không gian của con gái đồng tu, đem chúng tập hợp lại toàn bộ (dùng công diễn hóa những vật chất âm tính đã được thu thập lại thành quả cầu nghiệp lực) rồi đẩy trở lại thân thể của kẻ hành ác. Nhưng trong mấy ngày tiếp theo, người phụ nữ trung niên vẫn tà tâm không chừa, dùng tiền mua chuộc ác nhân phụ thể sử dụng tà pháp của hồ ly phụ thể để hành ác, can nhiễu người tu luyện Đại Pháp. Vì vậy, đối với tất cả những âm linh dùng ác niệm nguyền rủa con gái đồng tu, tạo thành trường nghiệp lực màu đen khiến nhục thân của con gái đồng tu bị bức hại thống khổ, tôi bèn bắt toàn bộ chúng vào trong tay và ném ngược lại thân thể của người phụ nữ trung niên đã hành ác. Tôi phát chính niệm mật độ cao vào các khung giờ chẵn: “Kẻ hành ác phát ra ác niệm nhiều bao nhiêu sẽ nhận ác báo lớn bấy nhiêu.” Sau đó không lâu, tôi được biết, biên bản khám sức khỏe định kỳ hàng năm của đơn vị công tác phát hiện người phụ nữ trung niên này đã mắc các bệnh ác tính như hoại tử chỏm xương đùi bên phải và xuất hiện khối u ở gan thận.

Sau lần ma nạn này, cô con gái của đồng tu đang kiên định bước trên con đường tu luyện Đại Pháp phản bổn quy chân. Bất kỳ bức hại nào nhắm vào các đệ tử Đại Pháp chân tu, thực ra đều là tổn hại lớn nhất cho chính bản thân những kẻ hành ác.

5- Pháp thân

Sư phụ giảng:

“Người ta sau khi tu đến một tầng rất cao nào đó ở xuất thế gian pháp, thì sẽ sản sinh ra Pháp thân. Pháp thân được sinh ra từ bộ vị của đan điền người ta, là do Pháp và công cấu thành, là thể hiện xuất ra ở tại không gian khác.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ năm)

Tôi ngộ ra rằng điều mà đệ tử Đại Pháp tu luyện là Đại Pháp căn bản của vũ trụ, là sinh mệnh của tân vũ trụ do Đại Pháp vũ trụ vĩ đại tạo ra. Sinh mệnh tồn tại là vì để chứng thực Pháp, duy hộ Pháp và cứu độ chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là những sinh mệnh đặc thù được cấu thành từ những nhân tố đặc thù trong vũ trụ mới.

Sư tôn giảng đến Pháp lý phát chính niệm, và tôi ngộ ra rằng vào thời gian phát chính niệm hàng ngày, mỗi vị đệ tử Đại Pháp đều đang vận dụng Phật Pháp thần thông mà Đại Pháp ban cấp để chứng thực Pháp, diệt trừ tà ác và cứu độ chúng sinh. Các đồng tu đang tu luyện trong mê chỉ dựa vào chính tín kiên định vào Đại Pháp, mặc dù tạm thời chưa nhìn được triển hiện tại không gian khác, nhưng uy lực của chính niệm phát ra không hề yếu chút nào, mà thậm chí còn rất mạnh!

Pháp triển hiện trong cảnh giới tu luyện của tôi là: Do mỗi đồng tu có một tầng thứ nguyên lai khác nhau và cảnh giới tu luyện Chính Pháp trong đời này cũng khác nhau, nên số lượng Pháp thân sinh ra tại đan điền không hoàn toàn tương đồng. Có đồng tu đã tu luyện được hàng chục triệu Pháp thân; có đồng tu mà tế bào nhục thân nhiều bao nhiêu thì Pháp thân nhiều bấy nhiêu; còn có cả đồng tu tu xuất ra được số lượng Pháp thân nhiều bằng số lượng lạp tử trong thân thể. Khi một người tu luyện vứt bỏ quan niệm con người và coi mình là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tư tưởng của người này càng thuần tịnh, càng chính thì càng có thể phát huy được năng lực của mặt đã tu thành, bao gồm cả việc phát huy trọn vẹn tác dụng của Pháp thân. Pháp thân phát huy tác dụng trọng yếu trong cứu độ chúng sinh, sẽ không bị chấp trước quan niệm của con người chi phối.

Hết thảy con người trên thế gian đều được sinh ra từ nguồn nguyên lai sinh mệnh của chính họ, ngoại trừ những nhân tố do cựu thế lực an bài khởi tác dụng phụ diện đối với Đại Pháp, thì có rất nhiều thế nhân chính là sinh mệnh chúng sinh được bao phủ trong thể hệ vũ trụ mà đệ tử Đại Pháp đại biểu, cũng chính là có liên hệ mật thiết với đệ tử Đại Pháp trên hai phương diện: nhân tố cấu thành sinh mệnh và thể hiện tại không gian khác của sinh mệnh. Đệ tử Đại Pháp tu luyện cá nhân tốt, chính là cảnh giới cao, uy đức lớn. Trong lúc đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, thì Pháp thân của đồng tu cũng như các loại hình thái của công được đồng tu tu luyện ra trong Đại Pháp đều đang khởi tác dụng diệt trừ tà ác, cứu độ chúng sinh. Công và Pháp thân của đệ tử Đại Pháp còn khởi tác dụng bảo vệ trong mọi thời khắc đối với đủ loại hình thái sinh mệnh có duyên với đệ tử Đại Pháp đã được Đại Pháp cứu độ. Nhờ vào uy đức vĩ đại và sự gia trì từ bi vô lượng của Sư phụ: Lựa chọn của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là cứu người!

Trong bài viết này, tôi chỉ thảo luận trao đổi ​​với các đồng tu trên Pháp lý, khi chỉnh thể các đồng tu có nhận thức sâu sắc hơn đối với Đại Pháp thì rất nhiều những bức hại tà ác sẽ tự diệt. Bản thân việc các đệ tử Chính Pháp phát chính niệm đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh. Nếu một người tu luyện có cảnh giới nguyên lai cao muốn quay trở lại cảnh giới nguyên lai tiên thiên, người đó phải có tiêu chuẩn tâm tính cao tương ứng và uy đức vô lượng cao tương ứng, đồng thời khởi được tác dụng chính diện với mức độ lớn tương ứng trong quá trình tu luyện Chính Pháp cũng như trong chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Tôi phát hiện rằng đôi khi những sinh mệnh cao tầng ở các không gian khác không chỉ nhìn vào cảnh giới nguyên lai bản chất sinh mệnh của người tu luyện, mà điều được xem trọng hơn là người tu luyện ấy khởi được tác dụng trường kỳ và cụ thể trong trợ Sư Chính Pháp. Các vị thần vô cùng kính phục những người tu luyện có thể khởi tác dụng chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh tại phạm vi lớn trong người thường, ngay cả khi người đó không được ai biết đến trong xã hội cũng như giữa các đồng tu.

(Chúng ta) không được thờ ơ trước các loại hình thức can nhiễu bức hại đối với các đệ tử Đại Pháp trong xã hội người thường. Khi gặp phải những nhân tố và sinh mệnh tà ác bức hại việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp và cản trở cứu độ thế nhân, thì những đệ tử Đại Pháp vốn được tạo tựu bởi Đại Pháp vũ trụ nhất định cần chính niệm, chính hành, nghiêm túc thanh lý. Nếu bạn thờ ơ coi nhẹ những sinh mệnh tà ác bức hại người tu luyện chân chính và người tốt trong xã hội, thì tiêu chuẩn tâm tính của bạn còn không bằng một người tốt có đạo đức cao thượng trong xã hội người thường, còn nói gì đến tu luyện Chính Pháp? Đứng trước bức hại đối với đệ tử Đại Pháp và tổn hại đến việc chúng sinh đắc cứu nhưng lại hờ hững, nhắm mắt làm ngơ, nhìn mà không thấy, thì đó là quan niệm bại hoại của xã hội biến dị, tất phải trừ bỏ. Đệ tử Đại Pháp phải hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực, không phải là trong (khi bị) bức hại mới phản bức hại, mà là tiêu diệt những bức hại vô hình. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng không động đến được những đồng tu nào bình thường tu luyện tốt bản thân, làm tốt ba việc một cách vững chắc và đi trên con đường Sư phụ an bài.

Hồng trần phồn hoa là huyễn tượng hư giả đan xen giữa những hình ảnh và màu sắc, đen và trắng; là thời không mộng ảo, nơi giao nhau của cảnh mộng và hiện thực, lịch sử và ký ức. Trải qua hai mươi năm tu luyện Chính Pháp, hết thảy những thứ nơi con người đối với tôi đều là những tín tức không thật, là quang ảnh huyễn hóa trong không gian tầng thấp, nó khác xa với chân tướng của vũ trụ. Trong Chính Pháp vũ trụ, hết thảy những gì hữu hình và vô hình trong vũ trụ cũ đều sẽ được Đại Pháp đồng hóa, tịnh hóa và quy chính, phục hồi trở lại là một bộ phận trong các tầng thứ khác nhau trong trật tự mới của Đại Pháp vũ trụ.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/255432Ngày đăng: 23-02-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.