Đạo của chữ số (Mở đầu)Tác giả: Chiếu Viễn

[ChanhKien.org]

Trong Đạo có số, trong số cũng có Đạo. Nội hàm của các chữ số rất phong phú và cao thâm, cách tư duy khác nhau, cảnh giới và góc độ khác nhau sẽ có nhận thức khác nhau về các chữ số. Bởi vì các chữ số trong văn hóa truyền thống của chúng ta là khác với chữ số Ả Rập về phương thức viết, cho nên nội hàm riêng của từng chữ số là khác nhau. Bởi vì các chữ số trong chữ Hán có nguồn gốc thống nhất với các chữ Hán khác, cho nên chúng đương nhiên có nhiều nội hàm hơn đối ứng với âm thanh, hình dạng và ý nghĩa của chúng, về mặt này thì các chữ số Ả Rập không thể sánh được. Dưới đây chúng tôi sẽ giải nghĩa từng chữ số từ một đến mười trong tiếng Hán, và cơ điểm của việc giải nghĩa vẫn dựa trên nguyên lý Thái Cực của Đạo gia.

Đạo của chữ số (1) (Phần 1)

Đạo của chữ số (1) (Phần 2)

Đạo của chữ số (1) (Phần 3)

Đạo của chữ số (2) (Phần 1)

Đạo của chữ số (2) (Phần 2)

Đạo của chữ số (2) (Phần 3)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/242386Ngày đăng: 06-12-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.