Chính giải khải thị từ «Khải Huyền» (7): Thư gửi hội thánh PhiladelphiaTác giả: Bạch Ca

[Chanhkien.org] Từ tiết 7 đến tiết 12 chương 3 «Khải Huyền» nói về chỉ dẫn của Chúa Jesus trong thư gửi hội thánh Philadelphia.

3:07 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Phi-la-đen-phia: Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng có chìa khóa của Đa-vít, Đấng mở thì không ai đóng được, và Đấng đóng thì không ai mở được, phán thế này”.

3:08 “‘Ta biết các công việc của ngươi. Này, Ta đã để trước mặt ngươi một cửa đang mở, và không ai có thể đóng, vì ngươi có ít sức lực, nhưng vẫn giữ Đạo Ta, và không chối bỏ danh Ta”.

3:09 “Này, Ta sẽ ban cho ngươi những kẻ thuộc hội đường của Sa-tan, tức những kẻ xưng mình là người Do-thái mà kỳ thật không phải, vì chúng nói dối. Này, Ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục nơi chân ngươi, để chúng biết rằng Ta yêu ngươi”.

3:10 “Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời Ta mà kiên trì chịu đựng. Ta cũng sẽ gìn giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên toàn thế giới, để thử thách dân cư trên đất”.

3:11 “Ta sẽ đến mau chóng; hãy giữ vững những gì ngươi có, để không ai lấy đi mão chiến thắng của ngươi”.

3:12 “Người nào thắng, Ta sẽ làm cho người ấy thành trụ cột trong đền thờ Đức Chúa Trời của Ta, và người ấy sẽ không ra khỏi nơi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh Đức Chúa Trời của Ta và tên thành Đức Chúa Trời của Ta, tức Thành Giê-ru-sa-lem mới, từ trời xuống, tức từ Đức Chúa Trời của Ta. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy danh mới của Ta”.

“Phi-la-đen-phia” (Philadelphia) có vị trí địa lý rất đặc biệt, là con đường nhất định phải qua từ Troas tới vùng Tiểu Á, nằm ở một vùng thung lũng dài, ở giữa có một con đường dẫn tới các thành phố khác ngoài cao nguyên. Nó giống như mở ra một con đường, do đó được gọi là “cánh cửa lớn phương Đông”. Bởi vậy Chúa Jesus mới dùng “Philadelphia” để ám chỉ các tín đồ Tây phương thức tỉnh trong đại hoạn nạn khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công. Các tín đồ thức tỉnh này cũng giống như mở một cánh cửa lớn sang phương Đông cho các tín đồ khác ở Tây phương bị mê lạc.

Đối với “Philadelphia”, Chúa Jesus có một điều trách như sau:

Này, Ta đã để trước mặt ngươi một cửa đang mở, và không ai có thể đóng“. “Cửa đang mở” trong câu này đã chỉ rõ các tín đồ này nhờ minh bạch chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ mà thức tỉnh, từ đó hướng về cánh cửa lớn để tìm đến Cứu Thế Chủ. “Cửa đang mở, và không ai có thể đóng”, chứng tỏ không lực lượng nào có thể cản trở họ nữa, những tín đồ “Philadelphia” đã thức tỉnh này nhất định sẽ trở thành chúng giáo đồ tiến vào cánh cửa Đại Pháp.

Vì ngươi có ít sức lực, nhưng vẫn giữ Đạo Ta, và không chối bỏ danh Ta“. Câu này thoạt nghe thì như Chúa Jesus tán dương, nhưng thực ra đây là câu trách của Chúa Jesus đối với các tín đồ đã thức tỉnh. Trách là vì họ đã minh bạch chân tướng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công rồi, cánh cửa lớn tới Cứu Thế Chủ đã mở rộng rồi, lại không ai cản trở họ nữa, vậy mà họ vẫn bám lấy Đạo Chúa Jesus, và không dám chối bỏ danh Chúa Jesus. Nghĩa là Chúa Jesus đã biết hành vi, địa vị, năng lực của họ rồi, cũng biết họ đã thức tỉnh từ cơn đại nạn bức hại Thánh đồ rồi, minh bạch chân tướng Pháp Luân Công rồi, nhưng họ lại giữ chặt lấy danh Chúa Jesus, gây trở ngại cho họ tiến vào cánh cửa Đại Pháp, không khởi được tác dụng của “cánh cửa lớn phương Đông” Philadelphia.

Này, Ta sẽ ban cho ngươi những kẻ thuộc hội đường của Sa-tan, tức những kẻ xưng mình là người Do-thái mà kỳ thật không phải, vì chúng nói dối“. “Những kẻ xưng mình là người Do-thái” ở đây là chỉ những người tự xưng mình là nhân viên thần chức và tín đồ Cơ Đốc kiên định đi theo Chúa Jesus, nhưng thực ra họ nói dối và lừa người, bởi vì họ hoàn toàn không phải người thực sự tin Chúa Jesus. Cũng giống 2.000 năm trước khi Chúa Jesus lấy danh hiệu Cơ Đốc đến nơi người Do Thái để cứu độ họ, một số người Do Thái tự xưng họ mới là người Do Thái chân chính, từ đó phỉ báng Chúa Jesus, đến đâu cũng nói Chúa Jesus không phải Đấng Cơ Đốc, đồng thời chỉ trích áp bức những người Do Thái thực sự theo Chúa Jesus. Những người này tuy bề mặt là người Do Thái, nhưng thực sự không phải người Do Thái, mà là cùng một phe với ác quỷ Sa-tăng, mục đích là khiến người Do Thái không được Đấng Cơ Đốc cứu độ. Lịch sử như lặp lại ngày hôm nay, khi Cứu Thế Chủ Lý Hồng Chí Sư phụ tới thế giới cứu người thế gian, cũng có những nhân viên thần chức và tín đồ Cơ Đốc xưng họ mới là tín đồ chân chính, từ đó phỉ báng Cứu Thế Chủ, chỉ trích áp bức những tín đồ theo Cứu Thế Chủ chân chính. Thực ra, nhân viên thần chức và tín đồ như vậy cũng giống hệt những người Do Thái kia năm xưa.

Này, Ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục nơi chân ngươi, để chúng biết rằng Ta yêu ngươi“. Cũng là nói rằng, những người tự xưng là tín đồ thực sự tin Chúa Jesus kia cuối cùng sẽ phải quỳ bái trước các tín đồ thức tỉnh, phải quỳ lạy trước mặt họ. Ở đây thực ra Chúa Jesus đang khích lệ các tín đồ đã thức tỉnh: Các vị không cần phải sợ chỉ trích và áp lực trong thể hệ Cơ Đốc giáo hiện tại, cũng đừng quan tâm tới lừa dối bịa đặt của những kẻ giả tín đồ đó. Chỉ cần các vị thức tỉnh mà đi theo Cứu Thế Chủ Thành Tín Chân Thật, ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’, Đạo của Thần, thì Chúa Jesus sẽ vui nhất; những kẻ giả tín đồ đó cuối cùng sẽ phải phủ phục dưới chân các vị.

Các tín đồ thức tỉnh này sẽ được Chúa Jesus bảo hộ vượt qua “khỏi giờ thử thách”, tức bảo hộ bình an khỏi các loại tai nạn, “là giờ sắp đến trên toàn thế giới, để thử thách dân cư trên đất”.

Tại thư gửi hội thánh Philadelphia trong «Khải Huyền», Chúa Jesus đã nói rõ rằng “Ai có tai hãy nghe“.

Ghi chú: Để hiểu được “Thư gửi bảy hội thánh” cũng như toàn bộ nội dung «Khải Huyền», mời quý độc giả đọc loạt bài Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền».

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/8/14/74207.htmlNgày đăng: 16-09-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.