Chính giải khải thị từ «Khải Huyền» (5): Thư gửi hội thánh ThyatiraTác giả: Bạch Ca

[Chanhkien.org] Từ tiết 18 đến tiết 29 chương 2 «Khải Huyền» nói về chỉ dẫn của Chúa Jesus trong thư gửi hội thánh Thyatira.

2:18 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thy-a-ti-ra: Con Đức Chúa Trời, Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng, phán thế này:”

2:19 “‘Ta biết các công việc của ngươi, tình yêu, đức tin, sự phục vụ, và lòng kiên trì chịu đựng của ngươi, và cũng biết những việc sau này của ngươi lớn lao hơn những việc lúc ban đầu”.

2:20 “Nhưng điều Ta trách ngươi là ngươi dung túng Giê-xê-bên, người đàn bà tự xưng là nữ tiên tri. Nó dạy dỗ và lừa gạt các tôi tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng các thần tượng”.

2:21 “Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn từ bỏ tội gian dâm của nó”.

2:22 “Này Ta sẽ quăng nó lên giường bệnh và khiến những kẻ ngoại tình với nó gặp hoạn nạn lớn, trừ phi chúng ăn năn những tội lỗi với nó”.

2:23 “Ta sẽ giết chết các con cái nó, và tất cả các hội thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò xét tâm trí và lòng dạ loài người. Ta sẽ thưởng phạt mỗi người trong các ngươi tùy theo những việc các ngươi đã làm”.

2:24 “Nhưng ta nói với ngươi, đối với những người còn lại của các ngươi tại Thy-a-ti-ra, những người không nghe theo sự dạy dỗ của người đàn bà ấy, những người nói rằng họ không biết những thâm hiểm của Sa-tan, Ta sẽ không đặt trên các ngươi một gánh nặng nào khác”.

2:25 “Tuy nhiên hãy giữ vững những gì các ngươi có cho đến khi Ta đến”.

2:26 “Người nào thắng và trung tín làm những công việc của Ta cho đến cuối cùng, Ta sẽ cho người ấy quyền cai trị các dân;”

2:27 “người ấy sẽ chăn dắt họ bằng cây gậy sắt và đập tan họ như đập vỡ những đồ gốm,”.

2:28 “như Ta đã nhận quyền ấy từ Cha Ta. Ta cũng sẽ ban cho người ấy sao mai.'”

2:29 “Ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh”.

“Thy-a-ti-ra” (Thyatira) là thành phố do La Mã thống trị. Từ địa hình hiểm yếu mà xét, nó không có gì có thể phòng thủ, thế nhưng nó nằm trên đường thông với Pergamos, cách Pergamos không xa, giao thông phát đạt, là trung tâm mậu dịch. Đế quốc La Mã không khuyến khích tự do mậu dịch, nhưng thương hội lại được tự do phát triển tại Thyatira để thỏa mãn nhu cầu quân La Mã đóng tại Pergamos. Vương quốc ma quỷ Trung Quốc bức hại đồ đệ Đại Pháp ngày nay cũng giống Đế quốc La Mã khi xưa, còn Hồng Kông và Ma Cao nguyên cũng là đã bị Mao Trạch Đông “giải phóng”, thế nhưng do cân nhắc tới hai cửa sổ giao lưu với thế giới này, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã để Hồng Kông và Ma Cao duy trì tự do, giống hệt quan hệ giữa “Thyatira” và Đế quốc La Mã. Mà giáo hội Pergamos là chỉ tín đồ Cơ Đốc tại Trung Quốc Đại Lục, lại gần ngay “Thyatira” là Hồng Kông và Ma Cao, cũng như cự ly giữa “Pergamos” và “Thyatira”, bởi vậy Chúa Jesus mới dùng “Thyatira” để ám chỉ tín đồ Cơ Đốc tại Hồng Kông và Ma Cao.

“Tình yêu, đức tin, sự phục vụ, và lòng kiên trì chịu đựng” là khái quát của Chúa Jesus đối với tín đồ tại Hồng Kông và Ma Cao. “Những việc sau này của ngươi lớn lao hơn những việc lúc ban đầu” nói rõ tín đồ Cơ Đốc tại Hồng Kông và Ma Cao sẽ làm được nhiều hơn trong việc dẫn dắt tín đồ đi tìm Cứu Thế Chủ so với khi Cơ Đốc giáo mới truyền bá tại nơi đây.

Đối với tín đồ tại Hồng Kông và Ma Cao, Chúa Jesus có hai điều trách như sau:

Điều trách thứ nhất là “dung túng Giê-xê-bên, người đàn bà tự xưng là nữ tiên tri”.

“Giê-xê-bên” (Jezebel) là vợ của Ahab, kẻ lấy vợ người ngoại bang. Jezebel tự xưng là nữ tiên tri, không kính sợ Thần, mà trong mắt bà ta là vô thần, lại còn khiến Ahab dụ dỗ dân chúng tới bái Baal. Baal là thần ngoại bang, không phải Thần của Israel. Bởi vậy «Khải Huyền» mới dùng “Jezebel” để ám chỉ những người bị tà linh cộng sản lợi dụng, chẳng hạn bộ máy ĐCSTQ trú tại Hồng Kông và Ma Cao, quan viên đại biểu cho ĐCSTQ, thương nhân, v.v. Hồng Kông và Ma Cao cũng giống như Ahab, nguyên là thành bang tự do dân chủ, nhưng lại khoác lên tấm áo “một nước hai chế độ”, đem ác quỷ Sa-tăng trở lại, cũng giống Ahab dụ dỗ dân chúng tới bái Baal vậy. Những người sống tại Hồng Kông và Ma Cao nguyên là người của vương quốc Cơ Đốc, là đầy tớ của Thần. Do vậy câu “dung túng Giê-xê-bên, người đàn bà tự xưng là nữ tiên tri” kỳ thực là Chúa Jesus trách tín đồ tại Hồng Kông và Ma Cao dung túng bộ máy ĐCSTQ “dạy dỗ và lừa gạt các tôi tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng các thần tượng”.

Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn từ bỏ tội gian dâm của nó“: Đây là Thần đã cấp cho “Jezebel” bại hoại ở Hồng Kông và Ma Cao cơ hội hối cải, nhưng họ vẫn không ăn năn, vậy thì báo ứng sẽ tới:

(1) “Jezebel” sẽ gặp báo ứng là nằm trên giường bệnh mà chết cũng không được, một mạch tới khi đại thẩm phán tới thì sẽ chịu tội hình cùng đại dâm phụ ĐCSTQ.

(2) “Những kẻ ngoại tình với nó” là chỉ các tín đồ giao dịch với bộ máy ĐCSTQ tại Hồng Kông và Ma Cao, cùng với nó là đồng tội.

(3) “Các con cái nó” là chỉ những ai tin, theo, giúp “Jezebel” ĐCSTQ, sẽ bị giết chết trong các loại tai nạn.

Đối với tín đồ tại Hồng Kông và Ma Cao, Chúa Jesus còn có điều trách thứ hai, đó chính là “đối với những người còn lại của các ngươi tại Thy-a-ti-ra, những người không nghe theo sự dạy dỗ của người đàn bà ấy, những người nói rằng họ không biết những thâm hiểm của Sa-tan, Ta sẽ không đặt trên các ngươi một gánh nặng nào khác”.

“Sự dạy dỗ” ở đây là chỉ một bộ các thứ tuyên truyền của “Jezebel” ĐCSTQ, còn “những thâm hiểm của Sa-tan” là thứ lý luận lừa người của Sa-tăng đại hồng long. Câu này ý là chỉ những tín đồ không phục tùng ĐCSTQ, cũng không thèm đếm xỉa tới thứ lý luận của nó, hoặc có thể nói là các tín đồ không bị Sa-tăng mê hoặc, minh bạch chân tướng bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

“Ta sẽ không đặt trên các ngươi một gánh nặng nào khác” chính là không còn gì ngoài “giữ vững những gì các ngươi có”. Đối với những tín đồ này, không còn gì ngoài giữ vững và đợi tới khi sự kiện này kết thúc. Nếu còn gì khác, thì là không thuộc an bài của Chúa Jesus, nếu ai nói còn gánh nặng nào khác thì chính là giả. Cũng là nói rằng, nhiệt tâm truyền bá Cơ Đốc giáo hướng về Trung Quốc Đại Lục của tín đồ ở Hồng Kông và Ma Cao kỳ thực không phải là gánh nặng Chúa Jesus cấp họ họ, mà là việc của ma quỷ.

Đối với những tín đồ ở Hồng Kông và Ma Cao đã minh bạch chân tướng mà nói, họ kỳ thực đã sớm nhận được phúc âm của Cứu Thế Chủ trong đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ từ ngày 20/7/1999 rồi.

Sở dĩ nói đây cũng là điều trách của Chúa Jesus đối với tín đồ ở Hồng Kông và Ma Cao, là bởi vì nếu khi đại hoạn nạn này bắt đầu, họ có thể nắm lấy cơ duyên mà đi theo Cứu Thế Chủ cho tới khi sự kiện kết thúc, thì khi đại thẩm phán bắt đầu, họ sẽ cùng Chúa Jesus hiện lên tại núi Si-ôn rồi. Đây cũng là gánh nặng duy nhất mà Chúa Jesus cấp cho tín đồ ở Hồng Kông và Ma Cao.

Tại thư gửi hội thánh Thyatira trong «Khải Huyền», Chúa Jesus đã nói rõ rằng “Ai có tai hãy nghe“.

Ghi chú: Để hiểu được “Thư gửi bảy hội thánh” cũng như toàn bộ nội dung «Khải Huyền», mời quý độc giả đọc loạt bài Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền».

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/5/30/74205.htmlNgày đăng: 14-09-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.