Thiết kế trang phục triều Đường: Mây và hoa maiTác giả: Mã Thụy Thần

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/6/8/27522.html
http://pureinsight.org/node/2337Ngày đăng: 29-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.