Thi từ khúc: Thiên thêTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Thiên thê

Tính phẩm bại lạc lai nhân gian,
Hoa hồng tửu lục vong gia viên.
Du du thiên thê như phong thệ,
Trú lưu hà nhật tái Nam sơn?

Tạm dịch:

Thang trời

Vật phẩm suy tàn tới nhân gian,
Ham dục ham lợi bại gia viên.
Thang trời xa tắp như qua gió,
Lưu lại ngày nào tới Nam sơn?

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/1/8964.html


Ngày đăng: 05-06-2011