Thi từ khúc: HuyềnTác giả: Học viên Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Huyền

Huyền môn động khai kim quang thiểm
Đại Pháp tu tâm ngộ tại tiên
Ân Sư từ bi tái kích lệ
Thiên môn nhất hiển áo diệu kiến.

Huyền cơ tịnh phi nhân năng đắc
Tâm tính thủ trụ tích cơ duyên
Kim nhật khinh giác bình phàm sự
Tỉnh hậu phương tri đắc Pháp nan.

Tạm dịch:

Huyền

Cửa huyền rộng mở hiển kim quang
Đại Pháp tu tâm ngộ tại tiên
Ân Sư từ bi lại khích lệ
Cổng trời hiển lộ ảo diệu kiến.

Huyền cơ đâu phải ai cũng đắc
Tâm tính giữ gìn tiếc cơ duyên
Hôm nay nhẹ thấy bình thường sự
Tỉnh dậy mới biết đắc Pháp nan.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/2/17/8445.html


Ngày đăng: 31-05-2011