Thơ: Trải trăm khổ—Tặng đồng tu bị giam ngục

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Thưởng bách khổ

Hạnh đắc Phật Pháp chân tính xuất,
Hỉ tùy Sư Tôn thưởng bách khổ;
Tiếu đối oan ngục bình thường sự,
Khổ trung hữu lạc thị chân phúc;

Bi khán chân khổ mê trung nhân,
Vô minh báng Phật tội nan thục;
Nguyện dĩ thử thân tỉnh thế nhân,
Mạc bả bản tính mai phấn thổ。

Tạm dịch:

Trải trăm khổ

May đắc Phật Pháp chân tính xuất,
Mừng theo Sư Tôn trải trăm khổ;
Cười trước tù oan sự tầm thường,
Trong khổ có vui là chân phúc;

Buồn nhìn chân khổ mê trung nhân,
Vô minh báng Phật tội khó chuộc;
Nguyện lấy thân này tỉnh thế nhân,
Đừng mất bản tính trong rác rưởi.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/2/10/8382.htmlNgày đăng: 26-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.