Thơ: Đàm danh lợi cùng đồng tuTác giả: Triệu Tiềm

[Chanhkien.org]

Tu luyện nan hòa dị,
Danh lợi thị đại địch.
Nhân hựu tình trung tráo,
Sự tạp tâm cánh mê.

Danh tháo phù vân lý,
Lợi tùy khinh yên di.
Yên tiêu vân tán xứ,
Không vô lưỡng thán tức.

Kim nhật tu Đại Pháp,
Tâm minh tri chân đế.
Sự sự đãng vọng niệm,
Viễn ly danh dữ lợi.

Tâm thanh thần tự di,
Nhân hòa cảnh tự cát.
Sự hài vạn cơ thuận,
Tùy kỳ tự nhiên hĩ!

Tạm dịch:

Tu luyện dễ hay khó,
Danh lợi là đại địch.
Người bị đắm trong tình,
Sự tạp tâm càng mê.

Danh tiếng tựa mây trôi,
Lợi theo khói nhẹ bay.
Khi tan thành mây khói,
Trống rỗng cùng than thở.

Hôm nay tu Đại Pháp,
Tâm sáng tỏ chân lý.
Sự sự sạch vọng niệm,
Rời xa danh và lợi.

Tâm thanh thần tự vui,
Người và cảnh tự xuôi.
Hài hòa vạn sự thuận,
Ấy tùy kỳ tự nhiên!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/11/1/29770.html
http://pureinsight.org/node/2595Ngày đăng: 11-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.