Thi từ khúc: Đón Pháp thuyềnTác giả: Đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Thừa Pháp thuyền

Triển chuyển thế gian kết Pháp duyên,
Sư tôn tặng ngã Pháp Luân toàn;
Vong danh xả lợi đoạn tư dục,
Trực thượng trùng tiêu thừa Pháp thuyền。

Tạm dịch:

Đón Pháp thuyền

Chuyển thế nhân gian kết Pháp duyên,
Sư tôn tặng ta Pháp Luân chuyển;
Quên danh xả lợi đoạn tư dục,
Thẳng lên trời cao đón Pháp thuyền.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/2/22/8744.htmlNgày đăng: 31-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.