Thơ: “Một thể”Tác giả: Một học viên tại Mỹ

[Chanhkien.org]

Một thể

Chính niệm duy nhất của tôi
Luôn từ bi vô điều kiện
Nói với trái tim, ý nghĩ và bản tính của tất cả chúng sinh
Cho tới khi họ cộng hưởng với sự hoàn thiện, không thể tả
Vẻ đẹp của Đại Pháp

Vũ trụ  và cuộc sống đều hân hoan
Trong tịch lặng hư không, sự hài hòa được ngân lên.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5797


Ngày đăng: 16-10-2009