Vườn thơ Chánh Kiến—Ngợi ca Sư phụ và Đại Pháp: Tạ ân SưTác giả: Tử Đích, Quán Minh, đệ tử Đại Pháp ở Đường Sơn

[Chanhkien.org]

Tạ ân Sư

Tác giả: Tử Đích

Thiên kiếp đẳng đắc nhất bộ Pháp,
Thiên môn đại khai tu giả hành.
Cẩn tuân Sư ngôn bộ bất đình,
Đệ tử tận xả danh lợi tình.
Thính kinh lôi, phi phong vũ,
Biến tát cam lộ cứu chúng sinh.
Chỉ nguyện Sư Tôn khai nhan tiếu,
Tảo hồi cố quốc hỉ tương nghênh.
Thừa phong phá lãng thế như điện,
Trợ sư Chính Pháp Đại Đạo thành.

Tạm dịch:

Nghìn kiếp đợi đắc một bộ Pháp,
Cổng trời mở lớn người tu qua.
Theo sát lời Thầy bước chẳng dừng,
Đệ tử tận xả danh lợi tình.
Nghe sấm kinh, khoác mưa gió,
Vẩy khắp cam lộ cứu chúng sinh.
Chỉ mong Sư Tôn cười rạng rỡ,
Sớm về cố quốc mừng đón nghênh.
Đạp bằng sóng gió thế như điện,
Trợ sư Chính Pháp Đại Đạo thành.

*  *  *

Tạ ân Sư phù hộ

Tác giả: Quán Minh

Thiên tải luân hồi lộ,
Tầng tầng mạn mê vụ.
Đắc Pháp thức chân cơ,
Tu hành bất đình bộ.

Chân tu tối hạnh phúc,
Thời thời đắc a hộ.
Nhật nhật kiền thành tâm.
Khẩu tạ Sư khổ độ.

Tạm dịch:

Ngàn năm đường luân hồi,
Tầng tầng mù đầy sương.
Đắc Pháp biết chân cơ,
Tu hành chẳng dừng bước.

Chân tu cực hạnh phúc,
Thời thời được bảo hộ.
Ngày ngày tâm thành kính,
Lạy tạ Sư khổ độ.

*  *  *

Nhớ ân Sư

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đường Sơn

Lực vãn cuồng lan trần thế gian,
Quảng truyền Phật Pháp cứu hữu duyên,
Từ bi xuy phất bách hoa diễm,
Trần tiêu trọc tán tân vũ thiên.

Tạm dịch:

Gắng ngăn sóng dữ tràn thế gian,
Quảng truyền Phật Pháp cứu hữu duyên,
Từ bi thổi nhẹ trăm hoa đẹp,
Bụi trần tiêu tán tân vũ thiên.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/4/19/73786.htmlNgày đăng: 11-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.