Tranh của đệ tử Đại Pháp: “Sớm mùa Xuân trên cổ trấn”Tranh bút lông Trung Quốc: “Sớm mùa xuân trên cổ trấn” của Cổ Thụy Trân (23.5inch x 6.5inch), 2003

[Chanhkien.org] Bức tranh cổ truyền Trung Quốc này mô tả một buổi sớm mùa Xuân (hay buổi sáng Tết Nguyên Đán) tại một thị trấn cổ của Trung Quốc, khi người dân thức giấc và nhìn thấy trên các bức tường được dán những biểu ngữ của Pháp Luân Công. Họ đọc chúng thật chăm chú, và nhận ra bản chất những tuyên truyền thù địch của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/12/19/30357.html
http://pureinsight.org/node/2778


Ngày đăng: 02-09-2010