Tranh của đệ tử Đại Pháp: “Đi bộ trong chiến dịch Giải cứu Toàn cầu”Tranh bút lông cổ truyền Trung Quốc: “Đi bộ trong chiến dịch Giải cứu Toàn cầu”

[Chanhkien.org] Bức tranh này vẽ theo lối bút lông cổ truyền Trung Quốc, nói lên câu chuyện có thật của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2001, hơn 600 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ 23 quốc gia tập trung tại Gothenburg, Thụy Điển trong dịp Hội nghị thượng đỉnh Châu Âu để diễu hành tại Gothenburg và tổ chức họp báo. Đó là ngày đánh dấu cho chiến dịch toàn cầu “Hãy cứu chúng tôi! Giải cứu các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại tại Trung Quốc”. Mục đích là để đánh thức thế giới về chính sách bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2001, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại đã rầm rộ tổ chức “Đi bộ cho chiến dịch Giải cứu” bằng đi bộ, xe đạp, hay xe hơi. Lộ trình của các đệ tử bao gồm nhiều địa phương tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á. Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đi bộ từ vùng này sang vùng khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trong bức tranh, người nghệ sĩ vẽ một vị Phật và nhiều vị Thần đang đi trên những đám mây, trên đầu các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang đi bộ trong chiến dịch “Giải cứu Toàn cầu”, có nghĩa là họ đồng ý, ủng hộ và ngưỡng mộ việc làm của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.

Tham khảo:

[1] PureInsight.org: A Chronicle of Major Events of Falun Dafa (3rd Edition) http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/3/15/2097.html

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/12/29/30506.html
http://www.pureinsight.org/pi/articles/2005/2/28/2810.htmlNgày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.