Tranh của đệ tử Đại Pháp: “Hảo”Tranh sơn dầu “Hảo” của Kathleen Gillis, (32 x 58), 2006.

[Chanhkien.org] Lời ban biên tập: Một chuỗi các bức họa của học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ được triển lãm tại các phòng trưng bày nghệ thuật trên khắp thế giới. Chánh Kiến sẽ giới thiệu các tác phẩm này bắt đầu từ hôm nay. Xin gửi phản hồi và yêu cầu của bạn về thông tin buổi triển lãm đến [email protected]

* * * * *

Học viên Pháp Luân Công Vương Văn Di (Wang Wenyi) hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trước Nhà Trắng tại thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ. Âm thanh kêu gọi này chấn động thế giới! Tiếng kêu gọi này là để người dân thế giới chú ý về nạn mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc.

Dịch từ:

http://big5.zhengjian.org/articles/2008/5/7/52726.htmlNgày đăng: 29-09-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.