Bàn về hướng nội tìmTác giả : Xuân Thiên

[Chanhkien.org] Cách đây vài ngày, tôi đọc một bài viết của một đồng tu, trong đó nói: “Hướng nội tìm. Tìm như thế nào? Tìm để làm gì? Tôi không biết làm thế nào.” Cho dù nó được viết bởi một học viên mới hay một cựu học viên, điều đó vẫn khiến tôi xúc động. Do đó tôi nghĩ rằng tôi nên chia sẻ những kinh nghiệm của riêng tôi với mọi người việc tôi hướng nội tìm trong tu luyện của tôi. Tôi hy vọng rằng nó sẽ khuyến khích hơn trong việc thảo luận về đề tài này để chúng ta có thể cùng nhau thăng tiến.

1. Tại sao hướng nội tìm? Tìm để làm gì?

Trước hết, người đó phải chắc chắn rằng họ đang tu luyện. Và nếu vậy, thì người đó phải hướng nội tìm những chấp trước vào ích kỷ cá nhân của mình. Sư phụ giảng trong bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân: “[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. ” Tôi ngộ được rằng yêu cầu các đệ tử chúng ta là nhìn vào trong, tìm ra chấp trước của bản thân và tống khứ chúng đi. Kỳ thực chúng ta học Pháp là chỉ đạo chúng ta phát hiện chấp trước ra sao và chiểu theo yêu cầu Đại Pháp mà tống khứ tâm chấp trước. Mục đích của tu luyện là viên mãn, không tống khứ tất cả các tâm chấp trước thì không thành. Vậy nên chỉ khi nào chúng ta hướng nội tìm mới có thể tìm ra được những chấp trước ẩn tàng cực thâm sâu. Sư phụ giảng trong “lậu trong Phật tính ” (“Tinh tấn yếu chỉ”) : “Tôi ng muốn nói rằng, bản nh của chư vị trong quá khứ về n bản tự ngã và ích kỷ. Từ nay trở đi, bất kể chư vị làm điều gì, hãy nghĩ đến người khác trước, như thế để thực ngộ được vô ngã và vị tha. Từ nay trở đi, dẫu chư vị làm gì, hãy quan tâm đến người khác—thậm chí đến cả thế hệ tương lai—cùng với sự ổn định vĩnh cửu của Đại Pháp.

Hướng nội tìm là con đường duy nhất cho các học viên Đại Pháp. Sư phụ cũng giảng trong biết trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009]” “Là người tu luyện, ‘hướng nội tìm’ là một Pháp bảo.” Vật chất và tinh thần là một. Hướng nội tìm là một quá trình loại bỏ các vật chất bại hoại (ích kỷ), và trong quá trình chúng ta tu luyện, Phật tính của chúng ta đồng hóa với Đại Pháp và đạt viên mãn.

2. Làm thế nào để hướng nội tìm?

Sư phụ giảng:

Tại sao tôi yêu cầu quý vị học, đọc, và ghi nhớ cuốn Chuyển Pháp Luân? Đó là để hướng dẫn tu luyện! (“Tu luyện là gì?” Tinh tấn yếu chỉ)

Điều quan trọng nhất đối với chúng ta là học Pháp và chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để xét xem liệu chúng ta có chấp trước vào ganh tỵ, hiển thị, tranh đấu, thích hay không thích, sợ hãi, xen vào việc người khác, tính tò mò, v.v., trong suy nghĩ của chúng ta không. Hướng nội tìm là xem liệu động cơ của chúng ta có bắt nguồn từ  danh, lợi, tình hay không; tất cả những điều đó là các kết quả từ sự ích kỷ. Tìm ra các chấp trước, loại bỏ chúng và trở thành một người tu luyện tuân theo ác tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn.

Tôi đã tu luyện Đại Pháp trong hơn 10 năm qua và tôi vẫn cảm thấy tôi không tu luyện tốt. Tôi vẫn có nhiều tâm chấp trước và tư tâm tạp niệm. Chúng ta hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn. Cuối cùng tôi muốn trích đẫn bài thơ trong Hồng Âm và chúc các đồng tu tu luyện viên mãn:

Viên mãn công thành

Tu khứ danh lợi tình
Viên mãn thượng thương khung
Từ bi khán thế giới
Phương tòng mê trung tỉnh

Tạm dịch:

Viên Mãn Công Thành

Tu dứt danh lợi tình,
Viên mãn lên trời xanh,
Từ bi quán thế giới,
Từ trong mê vẫn tỉnh.

Tôi đã trích dẫn nhiều các kinh văn của Sư phụ  trong bài chia sẻ này. Hy vọng rằng các đồng tu sẽ đọc nguyên văn và không lý giải theo cách đoạn chương thủ nghĩa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/8/26/61292.html
http://pureinsight.org/node/5858Ngày đăng: 01-01-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.