Tâm không được sa vào trong người thường[Chanhkien.org] Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Thời khắc tối hậu của Pháp Chính nhân gian gần kề, đệ tử Đại Pháp cũng đứng ngay trước khảo nghiệm cuối cùng. Đệ tử Đại Pháp càng đến cuối cùng càng không thể lơ là. Khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp càng đến cuối cùng càng nghiêm khắc, nếu không cẩn thận thì có thể công dã tràng. Hiện nay vẫn còn một số đệ tử nhân tâm tương đối nặng, đối với những chấp trước của người thường không dần dần bỏ đi, hơn nữa vẫn còn rất chấp trước với cách thức hưởng thụ cuộc sống, thí dụ vẫn thích xem phim truyền hình người thường, mua sắm tán gẫu, dạo phố âm nhạc, du lịch và tập thể thao, tham gia hoạt động địa phương v..v. không thể đem tất cả thời gian dùng trong làm tốt “ba việc”. Còn lấy cớ “phù hợp với tối đa trạng thái người thường”, không hiểu rằng chấp trước với bất cứ sư việc nào của xã hội người thường, đến cuối cùng đều có thể trở thành Tử Quan trên con đường tu luyện của bản thân. Sư Phụ dạy bảo chúng ta là “phù hợp mức tối đa với người thường mà tu luyện” nhưng không có bảo chúng ta “phù hợp người thường”.

Riêng tôi cho rằng đệ tử Đại Pháp ở trong trạng thái sinh hoạt của người thường có thể tham khảo bài thơ “Đạo trung” trong Hồng Ngâm [mà hành xử].

Đạo Trung

Tâm bất tại yên – Dữ thế vô tranh.
Thị nhi bất kiến – Bất mê bất hoặc.
Thính nhi bất văn – Nan loạn kỳ tâm.
Thực nhi bất vị – Khẩu đoạn chấp trước.
Tố nhi bất cầu – Thường cư đạo trung.
Tĩnh nhi bất tư – huyền diệu khả kiến.

Tạm dịch:

Đạo Trung

Tâm không để đây – Không tranh với đời.
Nhìn mà chẳng thấy – Không mê không hoặc.
Nghe mà chẳng theo – Tâm đâu rối loạn.
Ăn chẳng theo vị – Miệng dứt chấp trước.
Làm mà chẳng cầu – Luôn ở trong Đạo.
Tĩnh mà chẳng nghĩ – Thấy được huyền diệu.

Dịch từ:

http://big5.minghui.org/mh/articles/2009/9/9/208037.htmlNgày đăng: 10-09-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.