Tập trung vào những việc học viên Đại Pháp cần làmTác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Hoa lục địa

[Chanhkien.org] Cách đây không lâu, trong khi tôi nói chuyện với vài đồng tu, họ hỏi tôi, tôi đã làm gì trong suốt kỳ Thế Vận Hội. Tôi nói rằng Sư phụ đang kiểm soát tất cả trong vũ trụ, và những học viên chúng ta phải thực hiện sứ mệnh của mình và gánh vác trách nhiệm rất to lớn. Vì thế chúng ta nên tập trung vào những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì mà tà đảng làm.

Trước và trong khi Thế Vận Hội, tôi đã để tâm trí của mình vào 3 việc. Tôi không bao giờ ngừng ghi các đĩa biễu diễn Thần Vận và những tài liệu giảng sự thật khác. Tôi kiên định lan truyền sự thật trong nổ lực cứu độ chúng sinh. Vì tà đảng liên tục bôi nhọ và giết hại một số lượng lớn những công dân vô tội trong suốt triều đại của nó trong nhiều thập kỷ, nhiều người ngày nay cảm thấy chán ghét với cái “Thế Vận Hội máu” được tổ chức bởi tà đảng. Chúng ta những học viên Đại Pháp gánh vác trách nhiệm to lớn cứu độ chúng sinh, vì thế chúng ta nên xét những gì đang xảy ra từ ánh sáng của Pháp.

Bị lôi kéo bởi Trung Cộng, các lãnh đạo chính trị các quốc gia, nhà báo, những người liên quan khác từ nhiều nước khác tham dự vào buổi lễ khai mạc hay sự kiện thể thao. Họ đến Trung Quốc dưới vẻ là tham gia vào Thế Vận Hội Bắc Kinh.

Nhưng những sự kiện đáng kể nhất thật sự đang diễn ra là gì? Các học viên Đại Pháp nên hiểu nguyên nhân và lý do cơ bản, như Sư Phụ giảng:, “Hiện tại đây là giờ phút cuối cùng kết thúc sự an bài của thế lực cũ” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008). Vì Pháp chính vũ trụ, nơi mọi người đứng (bao gồm các Chính khách cao cấp các quốc gia) cần được đánh giá lại. Nhưng đâu là cách để đánh giá và lựa chọn sinh mệnh? Tiêu chuẩn để phán xét là gì? Một cách là quan sát hành động và xét suy nghĩ của người ấy đến các sự kiện (như sự kiện Flushing, sự kiện Eutesat, và vân vân). Những lựa chọn giữa chính và tà bởi mỗi một sinh mệnh làm cho nó có thể nghiêm khắc và chính xác để đánh giá mức độ tâm tính của mỗi cá nhân. Sự đánh giá này đến phiên nó là nền tảng để định hướng tương lai của người ấy. Nó tương tự như đánh giá một sinh viên tại trường, những kết quả học tập thật sự của sinh viên được phản ánh chỉ qua các kỳ thi nghiêm túc. Khi tấn công vào “Trung Tâm Thoái Đảng Trung Cộng” diễn ra ở Flushing, New York, Sư phụ Lý đã giảng: “Hai loại biểu hiện thiện-ác chẳng phải chính đang để con người thế gian thấy sao? Chẳng phải đang lựa chọn, đang phân ra người có thể [được] cứu độ sao? Tôi vừa giảng rồi, có sinh mệnh là không xứng [được] cứu. Chư vị có thể đi giảng chân tướng cho từng cá nhân, nhưng không phải mọi cá nhân [gặp] trên đường đều [được] độ hết; có [người] đã không xứng [được] cứu nữa rồi; thời khắc then chốt chính là phải xét nhân tâm được xếp đặt [thế nào], xem con người thế gian đối đãi sự việc này thế nào. Chư vị là xuất từ Thiện niệm hay là xuất từ Ác niệm, chư Thần đều đang nhìn từng niệm đầu mỗi cá nhân, đang quyết định sự lưu lại hay không của sinh mệnh đó. ” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008).

Từ những lời giảng của Sư phụ Lý, tôi nhận ra rằng trong bản chất, các chính khách thăm viếng Bắc Kinh trong Thế Vận Hội giống như những trí thức trong lịch sử Trung Quốc là “đến Bắc Kinh để trả bài thi và trở thành các quan chức chính phủ”. Những kỳ thi được dùng để kiểm tra thái độ của họ với Pháp. Vấn đề là họ có lên án và cố gắng chấm dứt sự bức hại 9 năm của Trung Công lên Đại Pháp không. Họ đã làm gì trong phong trào chống lại bức hại trên toàn thế giới? Đây là vấn đề căn bản, Thế Vận Hội chỉ là một cách để phản ánh điều này. Các sinh mệnh cao hơn đang kiểm soát mọi thứ, và nhiều sự kiện đã xảy ra là để cho con người hoàn thành những “kỳ thi đặc biệt” được an bài bởi các sinh mệnh cao hơn. Mọi người làm thế nào với những kỳ thi này là được sử dụng để đánh giá mỗi một người và quyết định tương lai của họ, hoặc ngay cả quốc gia mà người ấy đại diện. Sự liên hệ là to lớn và có ảnh hưởng sâu rộng.

“Con người hiểu được hay không, chúng sinh đối với sự kiện này là có các cách nghĩ và cách nhìn nhận khác nhau, đều cấu thành nên khó khăn [cho việc] chư vị chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh ở thế gian. Tuy nhiên, bất kể họ biểu hiện như thế nào, thì chúng ta vẫn cần đi cứu, bởi vì họ không hiểu là do họ ở trong mê, họ tạo ra những khó khăn ấy cho các đệ tử Đại Pháp là do họ không thấy chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008). Hiện tại, giảng sự thật để cứu chúng sinh là việc làm ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Mỗi ngày là kết quả của sự kéo dài của thời kỳ này ra bởi Sư phụ để cứu độ chúng sinh. Kết quả là, chúng ta nên cương quyết coi nhẹ tất cả các can nhiễu của Thế Vận Hội và nỗ lực thật lớn để làm tốt 3 việc chính. Cứu độ chúng sinh là bài toán chính mà chúng ta nên tập trung vào thời gian này. “Hãy học Pháp nhiều hơn, xả bỏ chấp trước khi nhìn ra ngoài chúng ta, và sau đó thật sự nhìn vào trong mỗi chúng ta để tu luyện và cứu người một cách vững chắc, chúng ta không lùi bước với sứ mệnh quan trọng như là những “Đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp”. (Bài báo của Ban biên tập Minh Huệ: “Hỡi các đồng tu, hãy vứt bỏ những tư tưởng người thường”)

Sư phụ giảng, ” Từ thời tôi mới Chính Pháp, chư Thần đã đặt ra một điều như thế này, là tà đảng ấy bất kể với mục đích gì mà làm điều gì [thì] kết cục đều là giúp tôi và đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008) Chúng ta không có nguyên nhân nào để chúng ta bị ảnh hưởng bởi chấp trước hay can nhiễu nào cả.

Trên đây là những hiểu biết cá nhân và tôi cảm ơn những lời đề nghị và nhận xét.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/17/54397.html
http://www.pureinsight.org/node/5533Ngày đăng: 29-01-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.