Chia sẻ kinh nghiệm của tôi về việc học PhápTác giả: Chen Guang

[Chanhkien.org] Khi Sư Phụ trả lời các câu hỏi trong suốt các bài giảng Pháp, các học viên từ nhiều vùng muốn gửi lời thăm hỏi chúc mừng đến Ngài trong các mảnh giấy nhỏ dùng để ghi câu hỏi. Đôi khi, một mảnh giấy chứa đựng tên gọi của nhiều vùng miền khác nhau. Trong quá khứ, bất cứ khi nào tôi lướt qua những lời chúc đó, tôi thường lướt qua chúng thật nhanh và không để ý quá nhiều. Tôi cảm thấy chúng chỉ là những tên gọi các vùng đất và chẳng có hàm nghĩa thâm sâu nào – Tôi thực sự đã không đạt được đòi hỏi của việc “học Pháp”.

Gần đây, khi tôi đọc đến những câu chào hỏi đó lần nữa, tôi thình lình nhận ra rằng chúng là một phần của Pháp, và nên được đọc mà không nên bỏ qua. Thực tế thì, Sư Phụ đã từng bảo chúng ta điều đó nhưng tôi đã lờ đi. Đó là bởi tôi không học Pháp tốt. Sư Phụ giảng: “Một người tu luyện thật sự sẽ đạt được mọi thứ một cách tự nhiên mà không phải truy cầu chúng. Tất cả công và Pháp nằm trong sách, và một người sẽ tự nhiên lĩnh hội được chúng thông qua việc học Pháp. Những ai đọc nó sẽ thay đổi một cách tự động, và họ sẽ ở trong Đạo khi họ đọc đi đọc lại sách này”. (Tinh tấn yếu chỉ – Bái sư )

Trong quá khứ, tôi đã nghĩ rằng những lời chúc mừng đó chỉ là tên gọi của các miền đất khác nhau và chẳng có bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào. Tuy nhiên, đó chẳng phải là một biểu lộ của quan niệm người bình thường? Mỗi câu và mỗi từ của Sư Phụ đều có ý nghĩa sâu hơn, bởi đó là Pháp! Sư Phụ giảng Pháp dùng từ ngữ con người để chúng ta có thể được sáng soi bởi Đạo.

Sau khi tôi từ bỏ quan niệm thường nhân ấy và đọc đoạn kinh văn ấy với một tâm thanh tịnh, tôi thực sự được sáng soi với các nguyên lý của Pháp mà tôi cần phải biết. Khi tôi đọc nó, tôi cảm thấy lòng từ bi của Sư Phụ – Thầy quan tâm đến các cảm nhận của các đồ đệ của Ngài, dù chỉ là trong một đoạn ngắn thời gian; đó là sự biểu lộ niềm tin không gì lay chuyển nổi của các đệ tử đối với Sư Phụ và Đại Pháp; đó cũng là bằng chứng cho việc Đại Pháp đang được phổ truyền rộng khắp. “Đại Pháp hiện đang được truyền rộng rãi. Người nghe biết sẽ đến. Người được sẽ thích. Số người tu luyện đang tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết”. (Tinh tấn yếu chỉ – Bái sư )

Đó là giới hạn hiểu biết của tôi, là điều tôi mong các học viên khác đều đã sáng tỏ rồi. Tôi thật là tầm thường khi mới chỉ nhận thức ra điều đó.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/2/21/42369.html
http://www.pureinsight.org/node/4447Ngày đăng: 31-07-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.