Thiện niệm hay tạp niệm của chúng ta có thể ảnh hưởng đến người chung quanh chúng taTác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Mới đây, tôi có vài kinh nghiệm mà nó cho tôi thấy rõ rằng một tạp niệm của một đệ tử có thể có ảnh hưởng xấu đối với người chung quanh. Khi phát chánh niệm trong tâm, thì không gian của tôi có ảnh hưởng tốt. Những ý niệm tốt khích lệ chúng ta sống tốt đúng với tiêu chuẩn của một đệ tử, mà đó là điều giúp anh ta tinh tấn trong tu luyện. Ngược lại, sự xuất hiện của tạp niệm có thể gây ảnh hưởng xấu cho không gian chúng ta và người chung quanh chúng ta. Những điều xấu này có thể có ảnh hưởng làm can nhiễu cho người tu luyện và cả người không tu luyện, mà trực tiếp can nhiễu đến việc cứu độ thế nhân.

Bài giảng Thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân nói “Thật ra, tôi xin nói rõ cho mọi người rằng vật chất và tinh thần là một”. Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, tôi biết rằng có nhiều khía cạnh liên quan đến câu nói này. Ví dụ như, tôi đã thấy rằng khi tâm chúng ta tập trung vào việc tìm cầu lợi lộc và danh tiếng, những ý niệm này có thể ảnh hưởng đến người chung quanh chúng ta, có thể khuyến khích người khác tranh đấu cùng với bạn chỉ vì chút lợi lộc.

Đôi khi, chúng ta bị dính mắc trong vòng tình cảm của bạn bè và gia đình, tâm trí phức tạp của chúng ta tách rời chúng ta ra khỏi chân lý của vũ trụ là Chân, Thiện, Nhẫn.

Đó chính là tại sao sự suy nghĩ của một đệ tử có thể làm ảnh hưởng đến xã hội loài người, thậm chí ngay cả trong cộng đồng người tu luyện. Vì thế, chúng ta luôn luôn cần có chánh niệm chính là có trách nhiệm với xã hội.

Ngoài ra, giữ tâm trí chúng ta tĩnh lặng cũng giúp cho chúng ta giữ đúng tiêu chuẩn của người tu luyện và nâng cao tâm tính của chúng ta.Sự giác ngộ trên có được là nhờ tu luyện.

Xin chỉ giáo những chỗ chưa đúng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/12/18/56688.html
http://www.pureinsight.org/node/5667Ngày đăng: 19-03-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.