Hãy bỏ đi những chấp trước về ích kỷ và vững vàng trên bước cuối cùng của Chính PhápTác giả: Tĩnh tâm

[Chanhkien.org] Chúng ta không thể làm cho thời gian ngừng chạy, nhưng chúng ta có thể gia tăng phần thần của chúng ta, và xác định là chúng ta đi đúng trên con đường mà Sư Phụ Lý và Chính Pháp đòi hỏi chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể đạt được? Chúng ta chỉ có một cách duy nhất là quan sát tâm tưởng trong ánh sáng của Pháp, trở thành một phần trong Pháp, bằng cách dùng chính niệm để phát hiện những giây phút đã rời xa khỏi Pháp và Pháp sẽ ban uy lực to lớn cho chúng ta, và như vậy sẽ chỉnh lại những nhân tố đã làm chúng ta lệch khỏi Pháp. Như vậy chúng ta mới bảo vệ sinh mạng chúng ta, và đảm bảo cho chúng ta và tất cả chúng sinh, và có thể đi trên con đường đúng.

Trong quá trình tu luyện, tất học viên không thể tránh khỏi việc chiến đấu với chấp trước và nhân tâm. Nếu chúng ta không tìm chấp trước trong tâm và dùng Pháp lực để tống khứ chấp trước, môi trường tu luyện sẽ thay đổi theo đó và vấn đề xuất hiện trong khi chúng ta cộng tác với các học viên khác. Tất cả là vì chấp trước vào lợi ích cá nhân [ích kỷ] – là logic của vũ trụ cũ – nó là chướng ngại trên con đường tu luyện. Những chấp trước này là thỏa mãn lợi ích cá nhân; nó lún sâu vào tình và vô lý tính. Sư Phụ Lý giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc [2002], U.S.A.” đó là “Như tôi đã nói, tất cả những gì xảy ra cho nhân loại hiện nay là kết quả của sự suy nghỉ của đệ tử Đại Pháp”.

Từ đó, tôi đã nhận ra là mỗi một suy nghĩ của những đệ tử Đại Pháp đều có ảnh hưởng rất to lớn. Nếu mỗi suy nghĩ của chúng ta đều thanh trừ chấp trước trong suy nghĩ và hành động của chúng ta, thì lực lượng tà ác không thể tung hoành trước khi tiêu trừ. Trong giây lát cuối cùng của Chính Pháp, nhân tố tà ác đã giải thể và hình thế đã thay đổi. Tuy nhiên chúng ta phải tinh tấn và nỗ lực trong tu luyện, vì đó là những gì Pháp yêu cầu chúng ta.

Điều yêu cầu làm tốt mọi việc là học Pháp cho thật tốt. Pháp có thể đảm bảo cho chúng ta tiêu trừ chấp trước và gia tăng chính niệm; học Pháp phải là trọng yếu nhất cho tất cả học viên. Dù vấn đề chúng bận rộn đến thế nào, chúng ta không thể không học Pháp. Cho dù chúng ta chỉ có rất ít thời gian, chúng ta phải luôn đọc một vài đoạn cho thật tốt. Nó còn tốt hơn đọc cả cuốn sách mà không chăm chú trong Pháp.

Khi chúng ta là một phần tử của Pháp, những tà niệm của chúng ta sẽ biến mất và tâm được thanh lọc. Như thế chúng ta chứng thực Pháp bằng chính niệm và vứt bỏ tư lợi cá nhân và vị ngã và sẽ trở thành một phần của Pháp. Kết quả là chúng ta sẽ thấy rằng việc thực hành ba việc rất dễ. Như vậy môi trường tu luyện của chúng ta sẽ tốt hơn và chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh.

Ngược lại, nếu chúng ta luôn tìm kiếm chỗ thiếu sót của người khác thay cho tu luyện bản thân, sự mâu thuẩn và khác biệt sẽ gia tăng. Trong trường hợp này, tà ác sẽ luồn vào kẽ hở để phá hoại đến tiến trình chính Pháp, và bức hại sẽ tiếp tục xảy ra.

Tất cả đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể; bức hại với bất kỳ người nào thì tương đương với bức hại đến chúng ta và cũng tương đương với cả trở đến chính Pháp. Chúng ta điều biết cái tội mà cản trở Chính Pháp thật to lớn, tại sao chúng ta không vứt bỏ chấp trước lợi ích cá nhân và chỉnh lại cho đúng.

Thời gian chúng ta giúp Sư Phụ Lý trong Chính Pháp còn rất giới hạn. Chúng ta không nên để một chỗ hở trong việc này để rồi hối hận trong tương lai. Chúng ta phải để phần thần của chúng ta điều khiển suy nghĩ của chúng ta và vứt bỏ chấp trước lợi ích cá nhân và tâm tự kỷ. Chúng ta nhất định phải hiên ngang công nhận chỗ thiếu sót và vứt bỏ chúng qua tu luyện. Chúng ta nhất đinh phải biết chúng ta đi đúng theo quá trình Chính Pháp trong bước cuối cùng này vì “Sự kiện này quý giá không thể đo lường” (“Giảng Pháp tại thành phố Chicago”). Sư Phụ Lý mong chúng ta làm tốt hơn.

Trên đây chỉ là những gì cá nhân tôi hiểu biết và rất cảm tạ những ý kiến và bàn luận của quý vị.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/4/54199.html
http://www.pureinsight.org/node/5508Ngày đăng: 03-09-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.